Hội cũng đi đầu trong vận động nhân dân xây dựng một nhà văn hoá 210 triệu đồng và nâng cấp một nhà văn hoá khác trị giá 60 triệu đồng. Hội chủ động quan hệ với Công ty sữa Su-mít-sưu tặng 51 suất học bổng trị giá 35,7 triệu đồng (700.000 đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Hội còn lập Câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe”, 3 năm qua đã kể chuyện truyền thống và những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ cho 8.265 lượt người.

Ấy là những con số - những thành tích đóng góp với địa phương, còn trong nội bộ Hội cũng có nhiều hoạt động và tấm gương đáng quý: Quỹ nghĩa tình của Hội có tới 150 triệu đồng; năm qua xây tặng một nhà đồng đội trị giá 35 triệu đồng; nhiều hội viên cho nhau vay tiền “xoá nghèo” với lãi suất thấp, như ông Trần Lê Tuyến cho vay 100 triệu đồng, bà Tạ Thị Liên cho vay 120 triệu đồng...

NGUYỄN THIỆN LỰC