Lúc đầu ai cũng lo ngại cho anh bởi đồng không mông quạnh, hệ thống đường giao thông đi lại khó khăn cộng với kinh nghiệm làm kinh tế trang trại còn thiếu nhiều. Nhưng với bản chất, ý chí của người lính cụ Hồ, anh đã cùng vợ con đồng sức, đồng lòng đào ao thả cá, trên bờ xây dựng chuồng trại để nuôi lợn, vịt và gà. Đàn lợn với số lượng trong chuồng lúc nào cũng có từ 40 đến gần 100 con; đàn vịt được nuôi theo hình thức công nghiệp với số lượng duy trì 400 vịt đẻ trứng; còn đàn gà là số lượng ổn định là hàng trăm con mỗi lứa. Riêng nuôi cá, anh tận dụng nguồn thức ăn từ chất thải chăn nuôi lợn, vịt, gà, mỗi năm thu hoặc 4 đến 5 tạ. Tất cả, cho anh htu lãi hàng năm hơn 100 triệu đồng. Từ hiệu quả của đảng viên Dũng. Đảng Bộ xã Phú Đông đã rút kinh nghiệm, từ đó đưa ra nhiều nghị quyết thực hiện dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ở địa phương.

Công tác hội