PV: Thưa đồng chí, đề nghị đồng chí cho bạn đọc Báo CCB Việt Nam biết những đánh giá về hoạt động của Hội CCB tỉnh Thái Bình trong thời gian qua.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên: Qua các kết quả đạt được trong công tác xây dựng Hội cũng như tham gia các hoạt động ở địa phương của các tổ chức Hội và hội viên CCB trong tỉnh những năm qua, T.Ư Hội CCB Việt Nam cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình luôn đánh giá cao vai trò Hội CCB tỉnh và trên thực tế, Hội luôn là một trong những đơn vị điển hình, xuất sắc.

Với truyền thống “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Quê hương 5 tấn” của mình, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Thái Bình chúng tôi có gần 40 vạn lượt người tham gia quân đội và thanh niên xung phong trực tiếp chiến đấu trên khắp các chiến trường; sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên chiến trường có 11 vạn CCB trở về địa phương và đây là lực lượng nòng cốt xây dựng nên Hội CCB tỉnh Thái Bình. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Hội CCB tỉnh Thái Bình có 10 đầu mối trực thuộc gồm 8 tổ chức Hội cấp huyện, thành phố và 1 tổ chức Hội khối cơ quan, 1 tổ chức Hội khối doanh nghiệp tỉnh gồm 444 tổ chức Hội cơ sở (286 tổ chức Hội ở xã, phường, thị trấn; 158 tổ chức Hội thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp) với tổng số 93.076 hội viên, là một trong những đơn vị có số lượng hội viên cao nhất của cả nước. Có thể nói, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Hội CCB Việt Nam, của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể; các cấp Hội CCB và hội viên CCB tỉnh qua các kỳ đại hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội và các nhiệm vụ chính trị - xã hội được giao, điển hình là tích cực tham gia ổn định tình hình trật tự xã hội, tuyên truyền về biên giới hải đảo, tham gia công tác tuyển quân, quản lý và sử dụng vốn vay xóa đói giảm nghèo; tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, xây dựng gia thông nông thôn, làm thủy lợi nội đồng, đưa các loại cây con giống mới vào sản xuất, thu gom rác thải với 170 mô hình của CCB, ủng hộ 734.708m2 đất; 100.044 ngày công; 35,12 tỷ đồng phục vụ các chương trình, dự án xây dựng nông thôn mới… Những công việc, những thành tích này có ở tất cả các tổ chức Hội CCB tỉnh. Khó có thể nói hết những thành tích của các thế hệ cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh đã làm được, nhưng điều khẳng định là, Hội CCB luôn là một đoàn thể chính trị-xã hội tiêu biểu về mọi mặt, luôn xứng đáng với truyền thống anh hùng của quê hương, đất nước.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết về kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 487 về tổ chức và hoạt động của Hội CCB trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên: Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 487 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), T.Ư Hội CCB Việt Nam và Thông báo số 56 của Tỉnh ủy Thái Bình, chúng tôi đã triển khai tuyên truyền và thực hiện xây dựng, thành lập tổ chức Hội CCB tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đến nay đã thành lập được Hội CCB khối các cơ quan tỉnh với 63 tổ chức Hội cơ sở với 940 hội viên; Hội CCB khối doanh nghiệp tỉnh gồm 40 tổ chức cơ sở với trên 600 hội viên; Hội CCB cơ sở các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước ở các huyện, thành phố với 158 tổ chức Hội cơ sở và 2.690 hội viên. Từ khi được thành lập cho đến nay, các tổ chức Hội và hội viên Hội CCB khối 487 tỉnh Thái Bình đã bắt tay ngay vào các hoạt động xây dựng Hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị-xã hội của mình như giáo dục, động viên CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh; tham gia xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh, bảo vệ trật tự an toàn cơ quan, đơn vị; tham gia bồi dưỡng, truyền thụ truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng Đoàn Thanh niên; thực hiện chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên… Trong hoạt động của các Hội CCB khối 487 của tỉnh, nổi lên những đơn vị điển hình như Hội CCB khối các cơ quan tỉnh, Hội CCB khối doanh nghiệp tỉnh, Hội CCB Công ty điện lực Thái Bình, Trường đại học Thái Bình, Hội CCB huyện Quỳnh Phụ, Xí nghiệp khai thác thủy lợi huyện Vũ Thư… Những thành tích cũng như kinh nghiệm tổ chức xây dựng Hội của các đơn vị này đang được chúng tôi tuyên truyền, nhân rộng.

PV: Những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 487 hiện nay ở Thái Bình là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Văn Xuyên: Tuy thuận lợi là chính, nhưng qua quá trình hoạt động thực tiễn của các tổ chức Hội CCB khối 487 ở tỉnh Thái Bình chúng tôi đã bộc lộ ra một số khó khăn, hạn chế như việc quán triệt chỉ thị có nơi chưa làm tốt, việc thực hiện chế độ chính sách chưa thống nhất giữa Hội trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước với Hội trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần; một số tổ chức Hội chưa nắm vững nội dung nhiệm vụ, phương thức hoạt động, mối quan hệ công tác nên hoạt động còn lúng túng, hiệu quả hạn chế; Hội không có cán bộ chuyên trách nên công việc gặp khó khăn; vấn đề kinh phí hoạt động… Chúng tôi đề nghị Bộ Nội vụ và T.Ư Hội CCB Việt Nam kịp thời có hướng dẫn thực hiện khi trên thực tế, nhiều doanh nghiệp nhà nước đã chuyển thành công ty TNHH, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài; về chính sách đối với cán bộ Hội; có cán bộ chuyên trách; về tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ Hội… Chúng tôi cho rằng, đây không chỉ là khó khăn cho riêng các tổ chức Hội CCB khối 487 tỉnh Thái Bình mà là những khó khăn chung của nhiều địa phương khác nên T.Ư và các cơ sở cùng phấn đấu thì chúng ta sẽ nhanh chóng khắc phục, vượt qua được mọi khó khăn; xây dựng tổ chức Hội CCB khối 487 ngày càng phát triển mạnh hơn, hoàn chỉnh hơn; cùng với toàn thể Hội CCB tỉnh nhà, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, chính quyền và nhân dân.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Lê Doãn Chiêu thực hiện