Thực hiện phong trào "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận cùng với các ngành, đoàn thể đã vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo được số tiền là 1.067.800.000 đồn, cùng với quỹ người nghèo huyện và tỉnh hỗ trợ triển khai tổ chức xây dựng 1.651/1.647 nhà , trị giá số tiền 35 tỷ 134 triệu, số nhà trên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hiện còn đang triển khai xây dựng 44 căn nhà, nguồn kinh phí do Tập đoàn Dầu khí quốc gia hỗ trợ 655 triệu, huyện phấn đấu cuối năm sẽ hoàn thành xong, để có nhà người nghèo đón tết vui xuân. Là thành viên tích cực trong phong trào đó, Hội CCB huyện Tuy Phong còn phối hợp với mặt trận các xã,thị trấn tổ chức khảo sát hộ nghèom hộ cận nghèo nhà dột nát trong hội viên CCB và báo cáo đề nghị Mặt trận huyện hỗ trợ kinh phí xây được 18 nhà dột nát cho hội viên nghèo dột nát trong hội viên CCB và báo cáo đề nghị Mặt trận huyện hỗ trợ kinh phí xây được 18 nhà dột nát cho hội viên nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở với số tiền 243 triệu đồng thời phát động phong trào xây dựng quỹ mái ấm đồng đội, mỗi hội viên một năm 36.000 đồng, cùng các nhà hảo tâm tổ chức xậy dựng được 5 ngôi nhà Mái ấm đồng đội vượt chỉ tiêu tỉnh giao 5/3 nhà.

Công tác Hội