Năm 1990, ông nghỉ hưu theo chế độ thương bệnh binh. Cuộc sống của những người bạn thương binh và con em họ trong Hội CCB Cẩm Phả khiến ông hưu mà không muốn nghỉ, lương tâm người lính lúc nào cũng như thúc ép ông phải nghĩ ra, phải làm một việc gì đó để cùng nhau thoát nghèo, cứu lấy những số phận tàn tật do chiến tranh gây nên. Những năm 90, nạn nghiện ngập ma tuý lôi kéo bao con em sa vào tội lỗi. Xin việc cho con em lành lặn còn khó, làm sao xin được việc làm cho con em tàn tật. Ông Sắc đem trăn trở của mình bàn với mấy người trong Ban liên lạc Hội CCB. Ông Vũ Bể với thương tật 4/4, ông Đinh Xuân Đình với thương tật 3/4 khi nghe ông Sắc đề xuất ý tưởng, thì lập tức tán đồng và vận động thêm hai thành viên nữa cùng nhất trí tham gia vào một tổ chức, mà lúc đầu chỉ dám gọi là tổ sản xuất. Mọi người cùng nhnau góp công và góp vốn được vài ba triệu đồng mua những công cụ thô sơ, đi xây dựng thuê, sàng than thuê, đóng gạch xỉ, đóng than tổ ong... Công việc đẻ ra công việc, đòi hỏi phải có nhân lực, thế là tổ thu nhận dần anh em đồng đội, các thương binh và con em của họ cùng vào làm. Làm ăn có hiệu quả, “tiếng lành đồn xa”, hội viên Hội CCB trong thị xã xin vào tổ sản xuất ngày một nhiều. Năm vị tham gia ban đầu bàn nhau nâng tổ sản xuất lên thành công ty, lấy tên là “Công ty TNHH thương binh Đoàn kết”. Vài năm sau kinh tế phát triển, nhất là “tiếng vang” về lòng nhân ái của công ty đến “tai mắt” các cấp. Và thế là ngày 13-1-2004, Công ty TNHH thương binh Đoàn Kết trở thành Công ty cổ phần thương binh Đoàn Kết. Ban đầu với 5 cổ đông, ông Nguyễn Xuân Sắc được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc, vốn đóng góp mới có 50 triệu đồng, không có trụ sở, ngày công lao động còn rất thấp, song ba năm sau (2007) Công ty đã có 34 cổ đông, trong đó 60% là thương binh và người tàn tật; giá trị tài sản đã lên đến 12,5 tỷ đồng trên 1,8 tỷ đồng vốn điều lệ. Tới đầu năm nay thì có 52 cổ đông, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 60 lao động.

Không thể nói hết trăm công nghìn việc của Công ty CPTBĐK trong một bài báo, chỉ xin nêu mấy dự án lớn mà công ty đã sản xuất, kinh doanh thắng lợi, trở thành tiếng vang, thành đại biểu ở Hội nghị “đền ơn đáp nghĩa” toàn quốc năm 2007. Đó là song song với việc đào tạo nghề cắt may và làm hương... Công ty còn nhận xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp huyện Hải Hà, Quảng Ninh có diện tích 33,6 héc-ta, với tổng vốn đầu tư 53 tỷ đồng; nhận xây dựng cơ sở dạy nghề cho con em thương binh và người khuyết tật Quảng Ninh tại phường Cẩm Bình, Cẩm Phả có diện tích 9000 m2 với tổng vốn đầu tư là 56 tỷ đồng. Nhờ 2 dự án lớn mà năm 2008 doanh thu của công ty đạt 19,124 tỷ đồng. Doanh thu của cả 5 năm (từ 2004 đến hết 6 tháng đầu năm 2009) đạt 56 tỷ đồng. Công ty đã trả cổ tức cho các cổ đông đều đặn hằng năm với mức lãi suất bình quân 13%/năm. Lương bình quân đầu người trong 5 năm đạt 1,4 triệu đồng/tháng. Tiếng vang của công ty càng lan rộng hơn, nhiều cháu tàn tật ở các nơi viết đơn xin vào làm. Hiện tại công ty ông Sắc đang mở rộng khu nhà ở của công nhân, mở rộng nhà ăn, hội trường, nhà xưởng, văn phòng... Theo ông Sắc, mọi việc làm của công ty trong thời điểm vài năm nay thuận lợi hơn trước nhiều. Từ khi có phong trào toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì tính nhân văn, nhân ái của công ty càng được nhiều người đánh giá cao.

Bài và ảnh: Nguyễn Mai Sơn