Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, chính thức có hiệu lực từ 15-11-2020.

Cụ thể, theo Khoản 2, Điều 30 Nghị định 117/2020, phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng với một trong các hành vi sau đây:

- Uống rượu, bia tại địa điểm không uống rượu, bia.

- Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia.

Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định một số mức phạt đáng chú ý khác như:

- Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

- Phạt từ 1-3 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

+ Uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

+ Ép buộc người khác uống rượu bia.

+ Bán, cung cấp rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi.

+ Không niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi tại vị trí dễ nhìn của cơ sở bán rượu, bia.

Lã Độ