Tôi là Nguyễn Văn Thu, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, là em trai của liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1950, nhập ngũ tháng 3-1967, đơn vị 14KN, hy sinh ngày 15-8-1968 tại mặt trận phía Nam.

Theo trích lục của Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, trước khi mất đồng chí Nguyễn Văn Xuân ở đơn vị c14, e31, f2, Quân khu 5, ghi rõ thân nhân liệt sĩ có mẹ đẻ là Trần Thị Văn. Gia đình đã vào Quảng Nam nhiều lần, đến các huyện Thăng Bình, Tiên Phước… nhưng không tìm thấy mộ. Phòng LĐTBXH hai huyện xác nhận trong danh sách liệt sĩ không có phần mộ mà gia đình đang cần tìm. Gia đình mở rộng tìm kiếm trên địa bàn tỉnh và phát hiện mộ số 54, lô 1 NTLS xã Tam Ngọc, T.P Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, giáp với huyện Thăng Bình có phần mộ liệt sĩ ghi: Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán: Vĩnh Phúc. Theo quản trang, ngôi mộ này chưa có người thân tìm nhận. Cục Người có công cho phép lấy mẫu sinh phẩm làm giám định ADN nhưng hài cốt quá mục nát, nên thực hiện không cho kết quả. Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Phúc tra cứu và cung cấp cho gia đình chi tiết về 18 liệt sĩ có tên là Nguyễn Văn Xuân, nhưng chỉ có liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân của gia đình ông Thu là chiến đấu tại Quảng Nam và chưa tìm thấy phần mộ, còn lại đều có chi tiết xác định phần mộ các liệt sĩ khác...

Sau 54 năm hy sinh, với 20 năm miệt mài tìm kiếm, chờ xác nhận, hiện gia đình tôi đã được Cục Người có công, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam đính chính thông tin, trả lại tên cho liệt sĩ, xác định phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân tại NTLS xã Tam Ngọc, T.P Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Đồng hành với gia đình để có được xác nhận trên, chúng tôi xin gửi lời tri ân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Báo CCB Việt Nam, Nhân Dân, Quân đội, Người cao tuổi, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình quân đội, Tạp chí điện tử tri ân của Bộ LĐTBXH; Thanh tra và Cục Người có công Bộ LĐTBXH, Cục quân lực Bộ Tổng tham mưu, Cục chính sách Tổng cục chính trị Bộ Quốc phòng, Hội Hỗ trợ tìm mộ liệt sĩ Quốc gia, BLL Nghĩa tình đồng đội Quân khu Trị Thiên. Tư lệnh Quân khu 2, BCHQS tỉnh Vĩnh Phúc, Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng Chính sách Cục chính trị Quân khu 5, Ban Chính sách Sư đoàn 2, Quân khu V, Ban Chính sách Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam...  

Nguyễn Văn Thu