Người Trà Vinh tiêu biểu trong chiến đấu như chị Nguyễn Thị Út (Út Tịch), Kiên Thị Nhẫn, Hồ Thị Nhâm, Phạm Thái Bưởng… Ngày nay nhân dân Trà Vinh đoàn kết đem sức lao động để xây dựng quê hương ngày cành giàu mạnh. Trên 21.500 hội viên CCB, mỗi hội viên là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Đó là hội viên Hoàng Minh Hòa (ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ, Càng Long), chủ doanh nghiệp tư nhân xay xát lương thực xuất khẩu và sản xuất than củi trấu dây chuyền khép kín. Từ xay lúa, doanh nghiệp tận dụng trấu ép thành than củi bán cho các công ty trong tỉnh và lân cận, TP Hồ Chí Minh. Củi trấu cháy tốt, không khói, thân thiện môi trường. Doanh nghiệp giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 60 lao động, lương 6 triệu đồng/tháng/người. Cũng ở huyện Càng Long có hội viên Nguyễn Văn Hai (ấp Tân An Chợ, xã Tân An), kinh doanh vật tư nông nghiệp, lợi nhuận mỗi năm thu trên 1 tỷ đồng, đã giúp nhiều đồng đội thoát nghèo bằng cách bán chịu vật tư không lấy lãi, góp quỹ Hội hàng chục triệu đồng cho hội viên vay cũng không tính lãi. Đến huyện Trà Cú, nghe CCB truyền tai nhau về hội viên Trần Văn Nữa (ấp Chợ, xã Tập Sơn), doanh nghiệp tư nhân sản xuất, thu mua và chế biến trái dừa; doanh thu mỗi năm trên 10,6 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho 60 lao động, lương 7 triệu đồng/ người/tháng. Còn hội viên Lâm Văn Của (ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, Tiểu Cần), với mô hình gia trại, doanh thu trên 650 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho gia đình và 6 lao động khác. Đến huyện Châu Thành được xem hội viên Lê Văn Chính (ấp Phú Kháng, xã Song Lộc), Giám đốc HTX cung ứng và nhân giống Chín Táo giới thiệu về giống lúa 9 Táo ưu việt, gần 60 lao động, doanh thu 7,3 tỷ đồng/năm…
Các hội viên thuộc chi hội CCB ấp Cồn Cò (xã Hưng Mỹ, Châu Thành) có phong trào “Xây dựng chi hội gắn với phát triển kinh tế hợp tác”. Kết quả nhiều năm chi hội đạt TSVM, hội viên CCB và nông dân xây dựng các Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản, kết hợp vườn cây ăn trái đạt hiệu quả kinh tế cao. Chi hội không còn gia đình hội viên nghèo. Hội viên chi hội ấp Xoài Lơ (xã Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú) hiến đất, đóng góp tiền xây dựng trụ sở sinh hoạt chi hội, trị giá trên 200 triệu đồng. Chi hội còn có quỹ do hội viên đóng góp cho vay không tính lãi, nay chi hội cũng không còn hội viên nghèo. Chi hội ấp Giồng Bèn (xã Huyền Hội, Càng Long) có “Tổ hợp tác nhân lúa giống Thành Đạt”, gồm 21 tổ viên, tổng diện tích 20ha, bình quân hằng năm doanh thu gần 1,8 tỷ đồng, lợi nhuận 55%, đời sống tổ viên ổn định, không còn hộ nghèo.
Tham gia xây dựng nông thôn mới, hội viên CCB tỉnh Trà Vinh hiến gần 311.000m2 đất các loại, trị giá trên 6 tỷ đồng; đóng góp trên 170.000 ngày công xây dựng và sửa chữa các công trình giao thông gồm: xây dựng, gia cố 249 cây cầu, làm mới, sửa chữa 152km đường giao thông, với tổng kinh phí 224 tỷ đồng (trong đó hội viên và nhân dân quyên góp 29 tỷ đồng). Hội viên tham gia nạo vét, đào mới 211km kênh thủy lợi nội đồng, với trên 1,6 triệu mét khối đất, số tiền 83 tỷ đồng (hội viên đóng góp 2,4 tỷ đồng); làm vệ sinh môi trường, phát hoang 128km đường thôn, có trên 6,600 hội viên tham gia. Bằng các nguồn kinh phí và quỹ Hội do hội viên đóng góp, Tỉnh hội đã xây dựng và sửa chữa 4.092 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương và 1.275 căn nhà đồng đội do hội viên và nhà hảo tâm ủng hộ.
Bình xét hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, Hội CCB tỉnh Trà Vinh có 515 hội viên giỏi cấp xã, 256 hội viên giỏi cấp huyện, 97 hội viên giỏi cấp tỉnh và 6 hội viên ở cấp T.Ư. Đúng là đất Trà Vinh thành đồng bất khuất, người Trà Vinh đoàn kết, lập công.
Tô Kiều Thẩm