Hầu như ngày nào Bình cũng giao cho nhân viên thay đổi vị trí các kệ hàng. Tôi không hiểu, tò mò hỏi:

- Sao không để cố định cho khách hàng khỏi phải tìm, mà mình lại mất công di chuyển?

Bình cười rồi giải thích:

- Tôi phải mất 5 năm quan sát mới phát hiện ra mẹo kinh doanh này.

Nói rồi anh bật mý:

- Tìm hàng người mua có dịp thấy nhiều mặt hàng mới khác và thường là mua thêm so với dự định ban đầu…

Ra thế. Kinh doanh cũng lắm mẹo.

Hai Như