Được vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng lần này là đồng chí Trần Hanh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là Phó chủ tịch thường trực Hội CCB Việt Nam Phạm Hữu Bồng cùng một số đảng viên khác được nhận huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Thay mặt các đồng chí được nhận huy hiệu vinh dự của Đảng, đồng chí Lương Thế Tuân, chuyên viên Ban Tuyên giáo TƯ Hội xúc động cho biết : “Được nhận huy hiệu của Đảng hôm nay, chúng tôi hết sức tự hào và càng ra sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của người đảng viên, của người công dân, xây dựng đất nước và xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, phát triển”.

LÊ DOÃN CHIÊU