Từ Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2007-2012, cơ quan Hội CCB tỉnh được biên chế tăng từ 8 lên 14 cán bộ, gồm 3 ban và văn phòng; Hội CCB cấp huyện, thành phố được biên chế 4 cán bộ, gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và cán bộ chuyên trách; Hội CCB khối các cơ quan được thành lập; 100% các phường trực thuộc TP đều thành lập được CLB CQN.

Với nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, Hội đã có 263 hội viên tham gia tổ hòa giải cơ sở, hòa giải được 1.806 mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội, phản động, gây rối, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; đã giới thiệu 604 hội viên ưu tú cho Đảng và được kết nạp; hội viên CCB được bầu vào BCH Đảng bộ các cấp chiếm tỉ lệ cao, trong đó bí thư, phó bí thư đảng uỷ chiếm 48,77%; bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, có 906 CCB đã trúng cử; công tác xây dựng tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở được coi trọng, tập trung xây dựng Hội cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; số Hội đạt trong sạch vững mạnh và hội viên gương mẫu năm sau đều cao hơn năm trước.

Đặc biệt, các cơ quan ban, ngành của tỉnh, huyện và TP đã phối hợp với Hội CCB, tổ chức thực hiện rất tốt các chính sách đối với CCB; đã cấp phát 37.185 thẻ BHYT cho CCB với số tiền 40.554 triệu đồng; 681 trường hợp CCB từ trần được hưởng mai táng phí, với số tiền là 4.082 triệu đồng; 82 cán bộ làm công tác ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước được hưởng phụ cấp trách nhiệm và 100% số cán bộ Hội được chi trả trợ cấp khi thôi công tác…

Nguyễn Văn Nông