Hàng quý, BCH Hội CCB cấp trên thường lên kế hoạch xuống kiểm tra hoạt động của các hội, chi hội cơ sở. Khi xuống kiểm tra, nhiều cán bộ hội sau khi nghe cán bộ phân hội, chi hội báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ cơ sở và lần giở từng trang các loại sổ sách của phân hội, chi hội, đặc biệt là biên bản nghị quyết các cuộc họp, xem giữa báo cáo và việc làm có sai lệch gì không, tìm hiểu khó khăn và góp ý rút kinh nghiệm cho cán bộ cấp dưới. Có Hội cơ sở còn mời cả cán bộ những chi hội còn yếu dự buổi kiểm tra, qua đó bồi dưỡng cán bộ làm công tác hội thông qua thực tế. Những Hội cơ sở làm được thế, chất lượng hoạt động công tác hội lên cao và trình độ mọi mặt của cán bộ phân hội, chi hội được nâng lên rõ rệt.

Rất tiếc còn một số ít cán bộ Hội cấp trên khi xuống kiểm tra Hội cơ sở, chủ yếu nghe báo cáo là chính và nặng về động viên chung chung. Kiểm tra Hội cơ sở là giúp đỡ hội cơ sở phấn đấu vươn lên, không nên làm hình thức lấy lệ.

VŨ VĂN