Hoàn cảnh gia đình những năm trước gặp rất nhiều khó khăn, song thực hiện Nghị quyết 10/NQ-T.Ư của Tỉnh uỷ Ninh Bình về "Tăng cường lãnh đạo đối với công tác giảm nghèo đến năm 2010", anh đã nhận thầu 1,3 mẫu thùng đào, thùng đấu để làm ao thả cá và 1 mẫu đất đồi canh tác. Được Hội CCB và Ngân hàng CSXH thị xã cho vay 30 triệu đồng, lại được Hội CCB xã Đông Sơn tạo điều kiện để anh đi tham quan học tập kinh nghiệm sản xuất chăn nuôi cây con đặc sản ở các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa… anh mạnh dạn đầu tư nuôi 3.000 con cá lóc bông, 5.000 con ếch Thái, 2.500 con cá chim trắng, 1.000 con cá trê lai; 30 cây bưởi Mỹ và 4.000 cây đào phai… thu nhập từ 100 đến 120 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên từ 5 đến 7 lao động.

Sản xuất kinh doanh giỏi, CCB Phạm Văn Thịnh còn rất tích cực tham gia công tác xã hội, là uỷ viên BCH Hội CCB xã kiêm chi hội trưởng Chi hội 9, đội trưởng sản xuất HTX Mùa Thu nhiều năm liền; 19 năm liên tục đạt danh hiệu hội viên CCB gương mẫu, gia đình văn hóa, được T.Ư Hội CCB Việt Nam và Tỉnh hội Ninh Bình nhiều lần khen ngợi.

PHẠM NGỌC PHIÊN