Ông lăn lộn trong sản xuất, đào tạo, bồi dưỡng cho vợ, con biết kỹ thuật trồng cây cảnh. Hiện ông có 2 ha; trồng 100 chủng loại cây, trong đó có cây giá 20 triệu đồng. Mỗi năm doanh thu 400-450 triệu đồng; lãi 190 triệu đồng.
CCB Hoàng Quang Hữu giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn, cho vay vốn khoảng 250 triệu đồng, không lấy lãi. Ông thường xuyên thăm hỏi, tặng quà những gia đình có người ốm đau trong Chi hội CCB ở địa phương Bình Vũ