Chị Thiều Thị Nhạn sinh ra và lớn lên trên bờ sông Thu Bồn. Trước cảnh giặc Mỹ giày xéo quê hương, giết hại dân lành chị đã cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương.

Hòa bình lập lại, chi làm cửa hàng trưởng cửa hàng lương thực, đến tuổi nghỉ hưu, chị về nhưng chị không nghỉ, tiếp tục tham gia công tác địa phương, làm Phó chủ tịch rồi Bí thư Đảng ủy phường Tân Chính, quận Thanh Khê , Đà Nẵng 2 nhiệm kỳ liền. Đảng bộ nơi đây đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc 10 năm liền, chính quyền được thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc, nhân dân phấn khởi, cuộc sống no đủ bình yên hạnh phúc. Hết nhiệm kỳ, chị về là chi hội trưởng phụ nữ. Chị là người đầu tiên thực hiện và vận động 100% các hộ trong khu vực của mình nuôi heo đất tiết kiệm, mỗi người mỗi ngày 1.000 đ để có tiền làm công tác từ thiện, làm khuyến học khuyến tài và làm nghĩa tình đồng đội…

Công tác Hội