22 năm xây dựng và hoạt động, Hội CCB luôn luôn xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Hơn 120 nghìn hội viên được bầu giữ các chức vụ về Đảng, chính quyền, đoàn thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng cùng nhân dân địa phương đẩy mạnh các phong trào cách mạng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự trị an, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chống tiêu cực, tham nhũng, phòng, chống tệ nạn xã hội. Nhiều CCB có thành tích chống tham nhũng được khen thưởng. Những năm qua, ở một số cơ sở thuộc Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ và 10 tỉnh ven biển miền Trung, khi kẻ địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để gây rối, chống phá, các cấp hội địa phương đã chủ động cùng các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền giải quyết các điểm nóng, góp phần ổn định chính trị - xã hội.

Hội chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp, giúp CCB làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Hội tổ chức vay vốn từ các nguồn được 9.000 tỷ đồng; tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi ngành nghề cho hơn 270 nghìn cán bộ, hội viên, tạo việc làm cho hơn một triệu lao động; xóa được 35.845 nhà dột nát. Đến nay, đa số đời sống hội viên được nâng lên, cơ bản không còn hộ đói; hộ nghèo chỉ còn 6%. Đã có 50% CCB có mức sống khá trở lên; hơn 2.500 doanh nghiệp do CCB làm chủ, thu hút 100 nghìn lao động. Một số doanh nghiệp có doanh thu tới hàng nghìn tỷ đồng. Gần 30 nghìn CCB là chủ trang trại, thu hút khoảng 200 nghìn lao động sản xuất. Những thành tích trên góp phần tích cực thực hiện chủ trương chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước.

Hoạt động tình nghĩa luôn luôn được Hội CCB coi trọng và mở rộng với nhiều hình thức: Xây dựng “Quỹ Nghĩa tình đồng đội", "Quỹ tấm lòng vàng"... Tiền quỹ đóng góp lên tới 107 tỷ đồng. Hội là đoàn thể đi đầu trong cuộc vận động đóng góp cho CCB và con cháu CCB bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin trong chiến tranh. Làng Hữu Nghị của T.Ư Hội CCB đã làm tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng, chữa trị bệnh tật, phục hồi chức năng cho CCB và con, cháu CCB.

Đối với nhiệm vụ giáo dục tuyên truyền cho thế hệ trẻ, vào các dịp kỷ niệm những ngày lễ của dân tộc, Hội chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên ở cơ sở tổ chức hàng vạn buổi giao lưu giữa CCB và thanh, thiếu niên học sinh, sinh viên qua các hình thức sinh động: Nói chuyện truyền thống, trao đổi kinh nghiệm trong rèn luyện, học tập, lao động, chiến đấu theo mục tiêu, lý tưởng phù hợp với tình hình hiện nay của đất nước. Hàng nghìn CCB có trình độ, năng lực được Đoàn mời làm báo cáo viên, tham gia chương trình giáo dục thanh thiếu niên theo quy định của T.Ư Đoàn.

Uy tín và vị thế của Hội CCB Việt Nam dần dần được nâng cao đối với bạn bè quốc tế. Hội tích cực, chủ động hội nhập với các tổ chức CCB khu vực và thế giới.

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới đòi hỏi mỗi CCB và các cấp Hội cơ sở cần nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, tinh thần chủ động, sáng tạo tiếp tục đổi mới xây dựng, hội nhập để phát triển, góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, các thế hệ CCB Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân, xứng đáng với tám chữ vàng: "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và tiến tới Đại hội nhiệm kỳ lần thứ V Hội CCB Việt Nam.

CCB Việt Nam