Hội còn phối hợp với ngành Tài nguyên – Môi trường kiểm tra 29 cơ sở SXKD về quản lý sử dụng đất đai. Nhiều chi hội có phong trào hiến đất mở rộng đường ngõ như các chi hội 8, 10, 11 phường Lãm Hà; Chi hội Lệ Tảo 1 phường Nam Sơn; chi hội Đồng Lập phường Đồng Hòa; chi hội Đồng Tử 1, 2 phường Phù Liễn; các chi hội 1, 2, 5 phường Quán Trữ, đã hiến 986m2 đất trị giá hàng chục tỷ đồng. Các hoạt động nhân đạo cũng phong phú, số tiền tới 130 triệu đồng, ủng hộ miền Trung bị lũ lụt 26 triệu đồng và trên 7.500 bộ quần áo, chăn màn và 30kg sách vở học sinh. Hội CCB bệnh viện trẻ em Hải Phòng có phong trào vào dịp hè hằng năm cử cán bộ y, bác sĩ là hội viên CCB đi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trẻ em ở hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Năm qua, Hội đã cử 23 đồng chí đi khám và cấp thuốc cho 300 người, phẫu thuật 16 ca hở hàm ếch mang lại nụ cười cho các cháu.

Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và hoạt động tình nghĩa, Hội đã góp được 30 triệu đồng, vận động lực lượng vũ trang và nhân dân ủng hộ 35 triệu đồng, gộp lại được 65 triệu đồng hỗ trợ hội viên nghèo và xây dựng nhà “Tình nghĩa đồng đội”. Hội cũng tín chấp ngân hàng 15,3 tỷ đồng cho 1.073 hội viên vay làm kinh tế. Toàn quận có 110 hội viên SXKD giỏi, nhiều hộ có số vốn hàng trăm tỷ đồng.

VĨNH LIÊN