Báo Kinh tế đô thị điện tử ra ngày 20/10/2020 có bài phản ánh về việc "Xã hội hóa trung tâm đăng kiểm: Nảy sinh nhiều mặt trái"; trong đó có nội dung về việc xuất hiện ồ ạt trung tâm đăng kiểm đang bộc lộ nhiều bất cập trong công tác quản lý. Đáng lo ngại nhất là hiện tượng trung tâm đăng kiểm kém chất lượng, thậm chí tiêu cực. Để công tác đăng kiểm phát triển lành mạnh theo quy luật kinh tế thị trường, đòi hỏi phải nêu cao vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước.

Về vấn đề nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra, xử lý và trả lời cho báo Kinh tế đô thị biết./.

VPCP