“Kiên quyết không để vấn đề BOT tiếp tục gây bức xúc trong dư luận. Phải khắc phục sớm tình trạng 70 loại phí liên quan đến giao thông, chi phí vận tải, chi phí BOT quá cao, xử lý nghiêm vi phạm, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong thực hiện các dự án BOT”, Thủ tướng chỉ đạo.
Theo Thủ tướng, chủ trương BOT giao thông là hoàn toàn đúng, chỉ có quy trình, cách làm còn nhiều bất cập ở các khâu đấu thầu, duyệt tổng dự toán, thời gian thu hồi phí, khoảng cách đặt các trạm phí, giá phí...Ô tô chỉ sử dụng khoảng 0,5km đường BOT nhưng phải trả phí toàn tuyến - bất cập của trạm thu phí T2 tại Km50+050 QL91 thuộc dự án BOT 9 cần được xử lý ngay.
“Các đồng chí cán bộ lão thành, cựu chiến binh rất lo lắng là tinh thần hăng hái quyết liệt của Chính phủ chúng ta có thấm đến cơ sở, đến chính quyền địa phương để phục vụ nhân dân tốt hơn, tạo môi trường thông thoáng hơn. Đó là vấn đề mà các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục kiểm tra đôn đốc”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Khôi Nguyên