Tham dự có lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng Trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội trong khối. Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam tham dự Hội nghị.
Hội nghị đã tiến hành tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của khối năm 2013. Các ý kiến đều đánh giá nét nổi bật trong công tác vừa qua là tham mưu, tuyên truyền, chỉ đạo về thi đua khen thưởng có nhiều chuyển biến rõ nét, có sự phối hợp chặt chẽ... Việc phát hiện, tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, điển hình tiên tiến; khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất được triển khai kịp thời; hồ sơ, quy trình, thủ tục khen thưởng ngày càng dổi mới.
Phát biểu thảo luận, đồng chí Phùng Khắc Đăng, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam cho rằng, công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, sáng tạo nhiều phong trào ở địa phương có hiệu quả cao. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các tổ chức trong khối cần phối, kết hợp chặt chẽ hơn nữa để tổ chức được những phong trào thực sự sâu rộng và hiệu quả.
Hội nghị cũng thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung trọng tâm công tác của khối trong năm 2014; đề ra phương hướng triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2014.
Hội nghị đã tiến hành bình chọn đơn vị tiêu biểu của khối đã có những thành tích suất sắc trong năm qua để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua là Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Sau khi bầu trưởng khối năm 2014 là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phó khối là Hội Cựu chiến binh Việt Nam, lãnh đạo các tổ chức trong khối đã cùng ký kết giao ước thi đua năm 2014.
Mai Anh.