Những ngày cuối cùng của năm 2019, “lò” chống tham nhũng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thay mặt Đảng ta phát động vẫn đang ngùn ngụt cháy. Thậm chí có những vụ án lớn, người phạm tội “to” sẽ được đưa ra xét xử thông từ năm cũ sang năm mới…

Có thể khái quát rằng thành tựu trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng ta tuy vẫn còn “trên nóng dưới lạnh” nhưng đã đạt được kết quả rất lớn, đặc biệt là xử lý đúng theo chỉ đạo nhân văn là: Kiên quyết, không trừ một ai, không có vùng cấm, xử đúng người, đúng tội, xử một người để cứu nhiều người…

Và cũng chính những ngày cuối cùng của năm 2019 chúng ta đồng thời vui mừng đón nhận những thành tựu vượt bậc (nếu như không muốn nói là chưa từng có) trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2019 dưới sự điều hành của Chính phủ: Tăng trưởng GDP đạt trên 7%, cao hơn kế hoạch đề ra (hơn 6,6%). Quy mô GDP lên 266 tỷ USD, bình quân đầu người đạt gần 2.800 USD/người; lạm phát được kiểm soát ở mức dưới 3%; kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách được tăng cường, bội chi ngân sách thấp  ở mức 3,4%, (trước đây có lúc 17-18%); tỷ lệ nợ công trên GDP giảm mạnh (xuống mức 55%) và ngày càng thấp so với mức trần Quốc hội quy định là 65%...

Kết quả trên phản ánh một điều hợp quy luật là càng đấu tranh chống tham nhũng làm cho Đảng ta trong sạch hơn thì càng tạo nên đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân trên con đường kiến tạo đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Huy Thiêm