Đình Giàn thờ Lý Phục Man một danh tướng của Lý Bí, đã phò vua đánh thắng quân Lương xâm lược, dựng lên nhà Tiền Lý (Lý Nam Đế 544-555), đặt tên nước là Vạn Xuân… và ông đã có thời gian hoạt động ở làng Giàng. Để tỏ lòng biết ơn ông, dân làng Giàng đã dựng miếu thờ và xây đình làng tôn làm thành hoàng làng. Nơi đây đã được cấp bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp Nhà nước năm 1990.

Việc tổ chức lễ hội thành công trên địa bàn đông dân đang được đô thị hóa, cùng với số lượng đông khách thập phương đến dự lễ hội, đặt ra cho UBND xã không ít khó khăn. Vấn đề nổi bật là công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và ẩm thực, đặc biệt kiên quyết chống các TNXH, bịp bợm đỏ đen trong các trò chơi truyền thống. Trước tình hình đó, Hội CCB Xuân Đỉnh đã chủ động vào cuộc. Được sự chỉ đạo giúp đỡ của Ban tổ chức, lực lượng CCB đã làm tròn vai trò nòng cốt của lễ hội, mà trong đó nổi bật là 3 chi hội 1, 2 và 3 thôn Tân Xuân. Nhìn vào đội hình của lực lượng này, người ta thấy các CCB dù mặc sắc phục nào cũng vẫn không mất đi tác phong nhanh nhẹn, nghiêm túc, đặc biệt là ý thức kỷ luật trong quá trình hành lễ.

Tổng kết rút kinh nghiệm, Ban tổ chức lễ hội đã đánh giá lực lượng CCB tham gia đông, có ý thức bảo vệ an ninh trật tự chung, góp phần đẩy mạnh được phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

NGUYỄN VĂN CÁP