Đồng chí Nguyễn Viết Tư, nguyên Chủ tịch Hội cho biết: Có được thành tích đó là do Hội đã xác định lấy hội viên là trung tâm, xây dựng cơ sở là then chốt trong quá trình hoạt động của mình.

Sống trên địa bàn ngoại thành, có tốc độ đô thị hóa nhanh, lại bị ảnh hưởng về mặt trái của kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, tình hình biển Đông căng thẳng, tiêu cực và tội phạm, tệ nạn xã hội, tham nhũng, cửa quyền, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân gây bức xúc trong xã hội, tác động đến tâm tư, tình cảm của hội viên. Hội đã chọn hội viên là trung tâm, là mục tiêu cho các hoạt động để giáo dục chính trị, tăng cường quản lý tư tưởng, động viên hội viên giữ gìn phẩm chất, lối sống trong sáng, lành mạnh. Do đó hầu hết hội viên đều có nhận thức đúng đắn, đoàn kết xây dựng Hội và tự khẳng định mình trong cuộc sống đời thường; có 72 hội viên được bầu vào cấp ủy cơ sở, huyện ủy và thành ủy, 227 hội viên là đại biểu HĐND các cấp, 108 hội viên là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và 14 hội viên giữ các cương vị trưởng, phó các phòng, ban, giám đốc, phó giám đốc và tương đương. Đây là lực lượng nòng cốt của Hội trong xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng Hội và luôn hoàn thành mọi chức trách, nhiệm vụ được giao. Toàn Huyện hội có 565 gia đình hội viên bị thu hồi đất cho các dự án, đều tự giác bàn giao mặt bằng, không có trường hợp nào phải vận động nhiều lần hoặc cưỡng chế; trong đó có 3 hội viên hội xã Dương Quang còn hiến thêm 41m2 đất để làm đường thẳng, rộng hơn mà không yêu cầu đền bù.

Hội xã Cổ Bi có 10 chi hội, đã tổ chức mỗi chi hội phân công 3 hội viên vào tổ an ninh trật tự, 15 hội viên vào các tổ liên gia và trực tiếp làm công tác hòa giải. Các hội viên đã tích cực hoạt động cung cấp nhiều nguồn tin về an ninh trật tự cho lực lượng chức năng xử lý, hòa giải 5 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và giúp đỡ 8 trường hợp cai nghiện (trong đó có 5 cháu là con CCB, CQN) không tái nghiện. Hội còn phối hợp giáo dục truyền thống, kể chuyện chiến đấu cho thanh niên và học sinh các trường phổ thông, giúp đỡ 3 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Hội xã Cổ Bi được Thành hội và Thành đoàn Hà Nội tặng 3 bằng khen về các phong trào của Đoàn thanh niên và của Hội. Từ năm 2005, Hội xã Ninh Hiệp đã chủ trì thành lập Đội hoạt động xã hội tình nguyện gồm 6 thành viên là cán bộ Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Xã đoàn do hội viên CCB làm đội trưởng; hoạt động theo phương thức phân công theo thôn xóm, quản lý đến gia đình, lập sổ theo dõi 25 đối tượng cai nghiện và duy trì hoạt động có hiệu quả thiết thực, được đi báo cáo điển hình tại thành phố và khu vực đồng bằng ven biển phía Bắc. Cùng lấy hội viên là trung tâm, Hội vận động xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được trên 500 triệu đồng. Hội tập trung xây 4 nhà tình nghĩa, tặng 96 sổ tiết kiệm cho hội viên khó khăn và xóa 83 hộ CCB nghèo cùng nhiều việc làm thiết thực khác khiến hội viên gắn bó với hội, tình đồng chí đồng đội ngày càng ấm áp.

Hướng về cơ sở, xây dựng cơ sở là then chốt, từ năm 2005, Huyện hội Gia Lâm là đơn vị đầu tiên tổ chức hội thi chi hội trưởng CCB giỏi cho 100% số hội cơ sở; mở đầu cho toàn Thành hội và trở thành một nội dung công tác hội hàng năm. Thông qua hội thi, hội viên không những lo cho chi hội trưởng đạt kết quả cao mà còn tập trung xây dựng chi hội theo các nội dung, tiêu chí ngày càng cao và năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở nâng lên rõ rệt. Đồng thời các cấp hội còn tổ chức hàng trăm buổi học tập, quán triệt, tập huấn các nghị quyết của Đảng, của Hội, chương trình công tác của địa phương, nghiệp vụ, kỹ năng công tác hội… cho hàng ngàn cán bộ hội viên. Tuyên truyền vận động tập hợp CCB và phát triển gần 1.600 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên của huyện gần 7.000 người. Từ việc kết hợp lấy hội viên là trung tâm, là mục tiêu với tập trung xây dựng tổ chức cơ sở; kết quả bình xét hàng năm Hội CCB huyện Gia Lâm có 100% số hội cơ sở đạt TSVM (trong đó có từ 56 đến 88% số cơ sở đạt TSVM xuất sắc); 96% số gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa và 97% số hội viên đạt CCB gương mẫu.

Bài và ảnh: Tô Kiều Thẩm