Các tiêu chí về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống là thế mạnh, đặc thù và là điểm nhấn quan trọng của Hội CCB. Toàn xã có 71 công ty và HTX với 340 hộ làm nghề truyền thống, sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp thì hầu hết do CCB hoặc con em làm giám đốc, phó giám đốc và chủ hộ.
Tương tự, các tiêu chí về thu nhập, hình thức tổ chức sản xuất và tỷ lệ lao động có việc làm; năm 2016 mức thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 40 triệu đồng, xã đứng trong tốp đầu của huyện, Hội CCB có 436 gia đình không còn hộ nghèo. Hình thức sản xuất và tỷ lệ lao động, hội viên CCB cùng nhân dân với 7.000 lao động trực tiếp, phát huy nội lực là cần cù lao động, đi tắt đón đầu, dồn điền đổi thửa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng hiệu quả 600ha đất nông nghiệp canh tác 2 vụ lúa, 1 vụ màu bằng 100% giống lúa mới, ngắn ngày, năng suất, chất lượng cao theo Chương trình VietGap, sản lượng lương thực màu quy ra thóc đạt 7.200 tấn, ổn định an ninh lương thực.
Còn 4 tiêu chí, xã Quảng Phú đầu tư 182 tỷ đồng và quyết tâm hoàn thành trong năm 2017. Hội CCB phát huy truyền thống xã Anh hùng, tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi chương trình NTM.
Mạnh Tiến