Cái khó của địa phương là hầu hết trưởng các khu phố và trưởng các tổ chức đoàn thể đều không phải là đảng viên, song CCB Nguyễn Đức Vỹ đã cùng chi uỷ, chi bộ tạo nên mối quan hệ mật thiết, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đồng thời triển khai công tác rà soát, bồi dưỡng và đã kết nạp các đảng viên trẻ. Bên cạnh đó anh cùng cán bộ đảng viên thực hiện tốt quy chế dân chủ ở địa phương, việc gì có liên quan đến dân đều được họp, được bàn thấu đáo. Chỉ sau 2 năm thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ, nhân dân Tỉnh Cầu đã phấn khởi, đồng lòng ủng hộ những nghị quyết của đảng bộ, chính quyền các cấp, cùng những quy định của địa phương đề ra, trong đó có nhiều việc lớn, như việc thu hồi đất canh tác của dân để xây dựng các công trình của Nhà nước và của địa phương; vận động nhân dân đóng kinh phí xây dựng 100% đường giao thông xóm ngõ khang trang sạch đẹp; tích cực thực hiện nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi các TNXH…

Bí thư Đảng uỷ phường Đình Bảng Nguyễn Tiến Doanh nhận xét: “Nhân dân Tỉnh Cầu có được kết quả như hôm nay, là nhờ sự đoàn kết, nhất trí cao giữa cấp ủy và đảng viên trong chi bộ, giữa chi bộ với các đoàn thể và với toàn dân, mà người có công lớn phải kể đến Bí thư chi bộ Nguyễn Đức Vỹ…”.

Bài và ảnh: HOÀNG NGỌC BÍCH