Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Hiện tại, Châu Thới đang tập trung mở đường giao thông nông thôn, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, vận động quần chúng nhân dân góp sức làm đường, cầu cống… ở đây khá thuận lợi. Đó là sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các ngành, đoàn thể và trực tiếp vận động tuyên truyền người dân đồng lòng, ủng hộ quá trình triển khai các công trình xây dựng NTM. CCB Nguyễn Minh Đạo, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã khẳng định: “Chuyện gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể ở xã này cũng không có gì lớn lao lắm. Đơn giản chỉ là gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, chính quyền địa phương về xây dựng NTM, đi đầu trong việc thực hiện hiến đất, chỉnh trang khu dân cư thông qua việc trồng hàng rào cây xanh, vệ sinh môi trường… “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên là tấm gương để vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên quỹ đất do nhân dân hiến không thiếu. Sau hơn một năm triển khai thực hiện xây dựng NTM đã thu được kết quả khả quan. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ năm 2011 đến nay, Châu Thới đã triển khai xây dựng 13 công trình, với kinh phí đầu tư hơn 21,528 tỷ đồng. Trong đó đã xây dựng được 7 tuyến đường bê tông có tổng chiều dài trên 13km và 2 cây cầu giao thông nông thôn theo tiêu chí NTM, thực hiện đầu tư xây dựng 3 ô đê bao khép kín kết hợp với 3 trạm bơm, phục vụ nước tưới cho 668 ha lúa chuyên canh năng suất, chất lượng cao, mang lại thu nhập khá cho nông dân, góp phần giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2011. Trường mẫu giáo được đầu tư xây dựng thêm 4 phòng chức năng để công nhận đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng một trạm nước sạch phục vụ cho 4 ấp Bàu Sen, Giồng Bướm A, Trà Hất và Bà Chăng A. CCB Võ Hồng Thu, Bí thư Chi bộ ấp Giồng Bướm A cho biết: “Người dân trong ấp đã hưởng ứng tích cực các phong trào do địa phương phát động, đặc biệt là người dân tham gia hiến đất để thực hiện mở rộng, nâng cấp lộ giao thông nông thôn dài trên 2,5km, rộng 3m”.

“Dân vận khéo” gắn với xây dựng NTM

Với quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá giàu, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, Châu Thới tập trung củng cố và thành lập mới tổ dân vận ở các ấp, từng bước đi vào hoạt động nền nếp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với xây dựng NTM. Trước hết, xã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng ủy, chính quyền địa phương và các tiêu chí về xây dựng NTM. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu các loại giống cây trồng, vật nuôi, chọn những loại cây, con phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã để đưa vào sản xuất.

Phó bí thư thường trực Đảng ủy Châu Thới Nguyễn Minh Liêm nói: “Điều đáng mừng là Châu Thới được tỉnh, huyện chọn làm điểm chỉ đạo để thực hiện xây dựng NTM, nên hầu hết các mô hình “Dân vận khéo” gắn với công tác xây dựng NTM trên địa bàn xã trong thời gian qua đều nhận được sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, nhân dân và thực hiện đạt kết quả tốt. Có được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo thường xuyên của các ngành, các cấp đối với từng mô hình”. Để nhân dân nhận thức rõ và tích cực tham gia thực hiện, xã còn tổ chức triển khai 19 tiêu chí về xây dựng NTM đến 14/14 ấp trong xã. Tính dân chủ ở cơ sở được thể hiện rõ, cụ thể trong công khai việc xây dựng các công trình lộ giao thông nông thôn, thủy lợi, vì vậy đã tạo được sự đồng thuận của người dân.

Đến nay, Châu Thới đạt 5/19 tiêu chí. Theo ông Đặng Văn Xê, Trưởng phòng NNPTNT huyện Vĩnh Lợi: “Huyện ủy đã ban hành nghị quyết phấn đấu đến năm 2015, xã Châu Thới hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận là xã đạt chuẩn NTM; 4 xã đạt từ 14 đến 18 tiêu chí và 2 xã đạt từ 10 đến 13 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM”. Có dịp đến Châu Thới mới thấy, chuyện gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên không chỉ đơn giản là hành động của một cá nhân mà còn là hình ảnh của cả tổ chức Đảng trong mắt quần chúng nhân dân. Niềm tin của dân với Đảng chính là từ sự thể hiện tính gương mẫu, đi đầu của người cán bộ, đảng viên. Điều này có lẽ người cán bộ, đảng viên nào cũng hiểu được, nhưng để thực hiện tốt lại không phải ai cũng làm được.

Bài và ảnh: Phương Nghi