6 tháng đầu năm 2012, mặc dù gặp không ít khó khăn tác động xấu đến phát triển KTXH như lạm phát chưa suy giảm, doanh nghiệp thiếu vốn kinh doanh, hàng hóa một số mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng, sức mua người dân giảm, thất nghiệp tăng cao, xuất hiện không ít các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị phá sản... nhưng để khắc phục, các cấp Hội đã tổ chức quán triệt Nghị quyết của Tỉnh hội và cấp ủy Đảng cùng triển khai các biện pháp cụ thể thực hiện chương trình phát triển KTXH của địa phương, tạo động lực cho từng hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Hội.

Thực hiện chương trình giảm nghèo, xóa nhà dột nát, các cấp Hội đã tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo tiếp cận được các nguồn vốn vay; từ đầu năm đến nay, đã giải ngân vốn vay ủy thác từ Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ 93 tỷ đồng, giải quyết cho 7.195 hộ vay (tăng 65 hộ); trong đó cho vay hộ nghèo trên 22 tỷ đồng, học sinh - sinh viên 36 tỷ đồng; chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường 23 tỷ đồng… ngoài ra còn vay các tổ chức tín dụng khác trên 40 tỷ đồng và nguồn quỹ Hội giúp nhau được 3,4 tỷ đồng cho vay không lãi hoặc lãi suất thấp; từ những nguồn vốn trên đã đầu tư cho trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, tiểu thủ - công nghiệp, chế biến, thương mại và dịch vụ với trên 65 tỷ đồng, đã giải quyết được 5.750 việc làm, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, giúp nhiều hội viên thoát nghèo. Công tác quản lý nguồn vốn vay được các cấp Hội đặc biệt quan tâm, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời những hộ vay và sử dụng vốn kém hiệu quả, không đúng mục đích, đôn đốc hộ vay trả nợ đúng kỳ hạn. Nhiều hội viên có nhà dột nát, nhà tạm, nhất là ở các huyện miền núi, các cấp Hội đã huy động từ nhiều nguồn lực, xóa được 2 nhà dột nát, sửa chữa 8 nhà...

Hội phối hợp với trung tâm khuyến nông và các tổ chức đoàn thể khác tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi, trồng, kỹ năng quản lý vốn được 36 lớp cho 1.850 cán bộ và hội viên, đã triển khai được 4 mô hình mẫu về nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trị giá 23 triệu đồng ở các xã còn khó khăn đồng thời hỗ trợ giống và vốn cho những hội viên nghèo.

Để tập hợp các doanh nghiệp, trang trại, HTX, tổ hợp tác do CCB làm chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đoàn kết giúp nhau hiệu quả hơn nữa, qua một năm vận động đã thu hút được gần 60 doanh nghiệp, trang trại, cơ sở sản xuất CCB làm đơn xin vào Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh. Hiện UBND tỉnh đã có quyết định cho phép thành lập Hội (dự kiến trong quý III-2012 sẽ tiến hành đại hội).

Việc giải quyết thẻ BHYT miễn phí cho CCB theo Nghị định 150/NĐ-TTg của Chính phủ năm 2012 đã được tiến hành đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng cho 953 hội viên CCB, đồng thời tiếp tục triển khai cấp thẻ BHYT theo Quyết định 162 của Chính phủ cho các đối tượng tham gia chiến đấu sau ngày 30-4-1975.

Cơ sở hỗ trợ khám chữa bệnh cho CCB đã khám 1.475 lượt bệnh nhân, cấp thuốc miễn phí, với tổng trị giá trên 40 triệu đồng; đồng thời tổ chức đoàn y, bác sĩ đi khám từ thiện tại các xã vùng ven biển, nơi có các cơ sở cách mạng trong những năm kháng chiến còn nhiều khó khăn về dịch vụ y tế; đã khám cho 292 lượt CCB và gia đình chính sách, là nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin (khám và cấp thuốc miễn phí trên 30 triệu đồng).

Trong điều kiện còn không ít những khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, các cấp Hội đã đồng thuận, vượt lên chính mình, khắc phục những khó khăn vươn lên trên mặt trận kinh tế, tích cực tham gia xóa nghèo, làm giàu hợp pháp, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế năm 2012.

Bài và ảnh: Trần Công Thi