Lễ khánh thành công trình nhà thờ và lưu giữ HCLS Quân tình nguyện Việt Nam vừa diễn ra tại tỉnh Pailin, Campuchia.

Công trình nhà thờ và lưu giữ HCLS Quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Pailin được khởi công xây dựng ngày 29-12-2023 và hoàn thành sau hơn 1 tháng thi công. Công trình gồm các hạng mục chính như nhà lưu trữ HCLS, khuôn viên trồng hoa và cây cảnh, tổng kinh phí xây dựng khoảng 18.000USD từ nguồn tài trợ của Công ty Metfone thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty eMoney và Công ty Dịch vụ Đổi mới toàn cầu (GIS Cambodia), công ty thành viên thuộc Tập đoàn Viettel.  

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Đại tướng Ek Sam Oun - Tư lệnh Quân khu 5, Quân đội Hoàng gia Campuchia khẳng định: Người dân Campuchia không bao giờ quên sự hy sinh to lớn của Quân tình nguyện Việt Nam để cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Đại tướng Ek Sam Oun nhấn mạnh: Campuchia phải có nhiệm vụ cùng với Việt Nam tìm kiếm hài cốt Quân tình nguyện Việt Nam để đưa họ trở về với gia đình và Tổ quốc.

Công trình nhà thờ và lưu giữ HCLS góp phần tuyên truyền, giáo dục và khơi dậy những tình cảm tốt đẹp, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc; đồng thời giúp mỗi người dân Việt Nam nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tìm kiếm, cất bốc và quy tập HCLS quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia.

Linh Lê