Trước đó, ngày 12/2/2012, tại Nha Trang, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa, đươc thành lập, theo Quyết định số 3232/QĐ- CT.UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa và tổ chức đại hội nhiệm kỳ I. Kể từ khi Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh trung ương được thành lập và tổ chức đại hội, những người một thời gắn với Trường Sơn, luôn tự hào vừa kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, vừa thiết thực kỷ niệm ngày Truyền thống, có người từng có mặt từ ngày đầu thành lập Đoàn 559 (nay đã 84 tuổi). Theo điều lệ của Hội, đây là tổ chức xã hội, tập hợp các công dân Việt Nam, đã công tác, hoạt động tại Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh và công dân, tổ chức Việt Nam đang công tác hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến việc tình nghĩa, giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam anh hùng tại Khánh Hòa.

Trần Công Thi