Hiệp hội mới được Bộ Nội vụ ra quyết định thành lập 1 năm nay, do Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm làm Chủ tịch.
Kính mong các cơ quan báo chí, các doanh nhân cùng các bạn trong và ngoài nước truy cập, trao đổi thông tin và đóng góp ý kiến. Trân trọng cám ơn !
Địa chỉ truy cập: hiephoidoanhnhanccb.vn
Email: hiephoidnccbvn@gmail.com
BAN BIÊN TẬP TRANG