Đoàn Chủ tịch Đại hội

Với chủ đề "Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo", 981 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đã tham dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII diễn ra vào sáng 15/12 tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các tổ chức đối tác, bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương nêu rõ, nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với tinh thần Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, với thái độ cầu thị và khiêm tốn chúng ta có thể vui mừng báo cáo trước đại hội, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi  nhiệm kỳ qua đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện.

Đặc biệt, gần ½ nhiệm kỳ ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, bên cạnh những tác động tiêu cực, lại là thời cơ cho sự sáng tạo, năng động, thích ứng nhanh của các cấp bộ Đoàn và phẩm chất của thanh niên được phát huy; tổ chức đoàn có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động để phù hợp với điều kiện mới, tận dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn. Mạng xã hội đã trở thành môi trường, phương thức hữu hiệu để tập hợp, giáo dục và định hướng, kết nối thanh niên. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường và đạt được những kết quả tốt. Đoàn đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy thanh niên làm chủ thể, phát huy tính chủ động, sáng tạo của thanh niên trong tổ chức và tham gia hoạt động của Đoàn.

 981 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đã tham dự đại hội

Tư tưởng về thực hiện đồng thời chủ trương vừa phát huy thanh niên, vừa đồng hành, hỗ trợ phát triển thanh niên tiếp tục được kế thừa và phát huy thông qua 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên tiếp tục có chuyển biến tốt, thực chất, bền vững, hiệu quả. Đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng, nhiều tấm gương thanh thiếu nhi tiên tiến trên từng lĩnh vực, tạo cảm hứng lan tỏa xã hội tốt, tạo động lực, niềm tin cổ vũ lớp lớp thanh niên không ngừng phấn đấu vươn lên. Có thể khẳng định thông qua các phong trào hoạt động của Đoàn đã và đang tạo dựng hình ảnh của thanh niên thời kỳ mới: bản lĩnh, trí tuệ, hiện đại mà nhân hậu sẵn sàng sẻ chia, dấn thân cống hiến và đầy hoài bão.

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII được xây dựng với chủ đề: Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đến thời điểm hiện nay, có thể tự hào khẳng định: tổ chức Đoàn đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Kết thúc nhiệm kỳ, 100% cán bộ; 99% đoàn viên được học tập, quán triệt và 85,2% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; xây dựng được 23.924 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn là “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả; Với tư cách là người bạn của thanh niên, người phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn đã triển khai mạnh mẽ các chương trình đồng hành với thanh niên.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI xác định mục tiêu là: Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe; có văn hóa, kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ năng sống; có nghề nghiệp, ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển. Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Khẩu hiệu hành động là: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo.

Để tập trung thực hiện đồng bộ và tạo bước chuyển mạnh mẽ, Ban chấp hành khóa XI đề nghị xác định 3 nhiệm vụ đột phá; xác định phấn đấu thực hiện trong toàn Đoàn 12 chỉ tiêu cơ bản; thực hiện 10 chương trình, đề án trọng điểm...

"Với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực mạnh mẽ, với khát vọng cao cả, với sáng tạo không ngừng, tuổi trẻ Việt Nam nguyện một lòng theo Đảng, nhất định sẽ nêu cao tinh thần tiên phong, đoàn kết, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giữ vững và phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta", Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nói.

https://dangcongsan.vn