Trong năm vừa qua, với phương thức: Trung tâm khuyến nông cử cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ vật chất; Hội CCB phụ trách các lớp tập huấn và xây dựng mô hình trình diễn; sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội CCB và Trung tâm khuyến nông Phú Thọ đã cho kết quả: Tổ chức được 119 lớp tập huấn chuyển giao KHKT chăn nuôi, phòng chữa bệnh cho gia súc, gia cầm, trồng cây ngô đông, sắn cao sản... cho hơn 4.000 hội viên CCB và bà con nông dân ở các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Đoan Hùng. Phối hợp xây dựng các mô hình trình diễn để CCB và nông dân học tập, tiêu biểu như mô hình nuôi 500 con gà giống mới thả vườn ở Huyện hội Đoan Hùng. Sau 3 tháng, 500 con gà này đã thu lãi hơn 5 triệu đồng, lại có thêm phân gà phục vụ trồng trọt, tạo việc làm thêm cho một số lao động nhàn rỗi. Nhiều hộ CCB và nhân dân đã đến tham quan, làm theo. Mô hình trồng 5 ha ngô đông ở Hội CCB huyện Tân Sơn cũng rất hay. Sau 4 tháng triển khai, ngô cho năng suất 190kg/sào trên đất khô, điều đó khẳng định cây ngô giống 919 chịu hạn và sinh trưởng tốt, được CCB và nhân dân địa phương ghi nhận, trồng ngô vừa có lương thực, vừa có thức ăn cho trâu bò. Mô hình nuôi bò đực giống ở Huyện hội Thanh Sơn càng độc đáo: 1 con bò đực giống lai Sind, 8 tháng phối giống thành công 72 lần, góp phần cải tạo đàn bò cóc của xã miền núi...

Các lớp tập huấn và các mô hình trên là điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, là cơ sở để sử dụng đồng vốn vay ở Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hiệu quả cao.

Lê Hanh