Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam rất vui mừng nhận thấy 28 năm qua, nhất là từ Đại hội lần thứ V đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, Hội CCB Việt Nam đã đoàn kết, vận động các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, ý chí quyết thắng, lập nên nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động, nhất là nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; xây dựng các cấp Hội ngày càng vững mạnh, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của một tổ chức chính trị-xã hội, đại diện cho ý chí, quyền lợi của CCB Việt Nam; xứng đáng là một lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy và chính quyền các cấp.
Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam rất tự hào về những người lính năm xưa từng chia ngọt, sẻ bùi, bao phen xông pha trận mạc, góp phần làm nên những kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. Trở về sau các cuộc chiến tranh, nhiều đồng chí còn mang trên mình thương tích, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhưng với bản lĩnh và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, các đồng chí đã và đang tỏ rõ bản lĩnh, khí phách, tài trí và sức sáng tạo của mình trong cuộc đấu tranh nhằm chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, góp phần không nhỏ vào thành tựu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nhiều CCB đã trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý tài năng, những nhà khoa học, những doanh nhân thành đạt và nổi tiếng.
Hơn 20 đồng chí CCB được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, hàng trăm tổ chức Hội được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động và được Chính phủ tặng Bằng khen, hàng nghìn CCB được các cấp khen thưởng thể hiện sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, sự cống hiến to lớn của lực lượng CCB trong những năm vừa qua. Đó cũng là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam.
Cán bộ, chiến sĩ toàn quân thực sự cảm động trước những tấm lòng đồng đội đã từng chia cơm, nhường áo, chia lửa cho nhau trên chiến trường, nay sẵn lòng sẻ chia, cưu mang đùm bọc nhau lúc hoạn nạn, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vượt lên tất cả những khó khăn, vất vả, khắc phục những hậu quả của chiến tranh để lại. Đó là những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn cách mạng mới.
Đặc biệt, trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi, lực lượng CCB luôn kề vai sát cánh với cán bộ, chiến sĩ Quân đội trong cuộc đấu tranh phòng chống chiến lược “diễn biến hoà bình” và thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng.
Hội CCB Việt Nam và Bộ Quốc phòng đã phối hợp tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tham gia góp ý kiến với Đảng, Nhà nước đề ra chủ trương, chính sách trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức quân sự, quốc phòng cho các đối tượng; tích cực tham gia phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão, cháy nổ, tìm kiếm cứu hộ - cựu nạn, chiến đấu trị an, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, tìm kiếm hài cốt và quy tập mộ liệt sĩ; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; không ngừng củng cố và tăng cường “thế trận lòng dân”; đồng thời trực tiếp tham gia giải quyết có hiệu quả những “điểm nóng”, những vụ việc phức tạp xảy ra ở địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, nhất là trên các địa bàn xung yếu, trọng điểm.
Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân; sự phối hợp và tạo điều kiện của các tổ chức chính trị - xã hội, các Ban, ngành, đoàn thể T.Ư và địa phương, trong đó có sự đoàn kết, phối hợp, giúp đỡ to lớn của Hội CCB; những năm vừa qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn quán triệt, chấp hành nghiêm quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trong đó có Quân chủng Hải quân, PK-KQ, Binh chủng Thông tin liên lạc, lực lượng Tác chiến điện tử tiến thẳng lên hiện đại. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và cả hệ thống chính trị, cùng với toàn dân giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.
Bên cạnh đó, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành và hoàn thiện hệ thống các quy định về chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chế độ chính sách chăm sóc cán bộ quân đội nghỉ hưu; về việc thực hiện hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội; về giải quyết việc làm đối với con đẻ của thương binh, bệnh binh nặng thuộc các Trung tâm điều dưỡng thương binh; về tiếp tục tham gia phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng... và nhiều chế độ chính sách khác; được Đảng, Nhà nước và nhân dân các địa phương trong cả nước đánh giá cao.
Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, sự quan tâm động viên thường xuyên và sự giúp đỡ có hiệu quả của các Ban, Bộ, ngành T.Ư và cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là của Hội CCB Việt Nam trong suốt thời gian qua. Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các Ban, Bộ, ngành, địa phương và Hội CCB Việt Nam trong thời gian tới.
Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới là hết sức nặng nề, nhưng cũng vô cùng vẻ vang.
Là anh em, đồng chí, đồng đội cùng chung chiến hào, cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam sẽ nguyện kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các thế hệ cha, anh đã lập nên. Mãi mãi sát cánh cùng Hội CCB Việt Nam, chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của mình, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng xác định nhiệm vụ và công việc của Hội CCB Việt Nam cũng là nhiệm vụ của chính mình và tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân có chương trình phối hợp hoạt động với Hội CCB các cấp với những nội dung, mục tiêu, biện pháp cụ thể nhằm đạt hiệu quả thiết thực nhất.
Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, với thành công của Đại hội lần này, mối quan hệ và sự phối hợp hoạt động giữa Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố vững chắc, ngày càng bền chặt, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng QĐND Việt Nam và xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh trong tình hình mới.
N.X.L
Đầu bài là của Tòa soạn