Ban chấp hành Hội CCB thị trấn nhiệm kỳ 2022 – 2027 và đoàn đại biểu dự Đại hội Hội CCB huyện ra mắt Đại hội

Trong 2 ngày 2 và 3-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự đại hội có 130 đại biểu đại diện cho 330 hội viên trong toàn hội. Đây là đơn vị được Hội CCB huyện chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội CCB cơ sở trong huyện.

Trong nhiệm kì qua, Hội CCB thị trấn tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội; giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương; tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chú trọng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; phối hợp cùng ngành chức năng thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, tham gia các cuộc tuần tra bảo đảm an ninh trật tự địa bàn; bồi dưỡng, giáo dục và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng; Vận động cán bộ, hội viên tích cực thực hiện phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 11 ủy viên. Ông Đào Nguyên Hùng, Chủ tịch Hội CCB thị trấn nhiệm kỳ 2017 – 2022 tái cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Phú Giáo nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 19 Đại biểu chính thức.

HOÀI PHƯƠNG