Đại diện lãnh đạo Hội CCB huyện Lắk trao Giấy khen tặng các cá nhân.

Ngày 28-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lắk đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn 2016 - 2021.

Trong 5 năm qua (2016 - 2021), hoạt động của cựu chiến binh (CCB) làm kinh tế cơ bản giữ được ổn định cả về số lượng, quy mô và hiệu quả. Hiện nay, toàn huyện có 6 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã, 1 trang trại, 57 gia trại do CCB làm chủ và tham gia là thành viên.

Các cấp hội đã giải quyết việc làm cho hơn 270 CCB và con em CCB, gia đình chính sách; số hộ CCB nghèo năm 2016 là 294 hộ (chiếm 16,3%), đến nay chỉ còn 185 hộ (chiếm tỷ lệ 9,9%); số hộ khá và giàu đạt 50% (tăng 16,6% so với năm 2016); bằng nhiều nguồn vốn đã xóa được 132 nhà dột nát, nhà tạm cho gia đình CCB, với số tiền khoảng 12,8 tỷ đồng; xây dựng quỹ đồng đội được hơn 178 triệu đồng; hoạt động ủy thác vay vốn đạt hiệu quả cao khi năm 2016 chỉ có 27,7 tỷ đồng (nợ quá hạn 0,13%), đến nay đã đạt 63,4 tỷ đồng (nợ quá hạn chỉ 0,02%)…

Trong 5 năm qua, hội viên CCB trong huyện đã hiến gần 30.000 m2 đất, đóng góp hơn 2.140 ngày công để tham gia làm mới, sửa chữa, nâng cấp 47,6 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 40,8 km kênh mương nội đồng và 6 cầu, cống các loại; xây dựng quỹ hội được 1,4 tỷ đồng để giải quyết cho hội viên nghèo vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp…

Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021 - 2026, các cấp hội trên địa bàn huyện Lắk tiếp tục triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả nhằm đưa phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Cụ thể: phấn đấu đến hết năm 2026, hộ CCB nghèo toàn huyện còn 6,4% so với tổng số hội viên; mỗi năm giảm 7 - 10% số hộ CCB nghèo; số hộ khá và giàu đạt trên 55%; hầu hết CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe đều được tư vấn, hướng dẫn, dạy nghề và có việc làm…

Nhân dịp này, Hội CCB huyện Lắk đã tặng Giấy khen cho 13 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn 2016 - 2021.

Duy Tiến