Công tác hội đã đạt nhiều thành tích quan trọng, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hội viên đã ra sức giúp nhau nâng cao đời sống, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Đến nay, hội CCB huyện có 3.547 hội viên sinh hoạt ở 27 cơ sở hội, trên 124 chi hội khu phố, ấp. Hoạt động của hội luôn hướng về cơ sở, ấp, khóm, xây dựng chi hội, phân hội làm nền tảng cho cơ sở hội trong sạch vững mạnh; quan tâm và chăm lo đời sống cho hội viên; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phối hợp với các ngành, phát huy hiệu quả mô hình “tứ trụ” kết hợp với “tiếng mõ an ninh” tại chỗ giữ gìn bình yên xóm ấp.
Phong trào CCB gương mẫu 5 năm qua đã trở thành một trong những nội dung quan trọng góp phần đẩy mạnh Hội CCB phát triển toàn diện. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, làm giàu hợp pháp của hội kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 15% xuống còn 4,69%; vận động xây dựng Quỹ vì đồng đội hơn 504 triệu đồng; xây dựng 14 nhà tình nghĩa, 57 nhà tình thương, 12 nhà nghĩa tình đồng đội, với tổng số tiền hơn 804 triệu đồng.
Tổng kết 20 năm xây dựng và hoạt động Hội CCB huyện (1989-2009) và tổng kết 5 năm phong trào thi đua CCB gương mẫu (2005-2009); Huyện hội được đánh giá là tổ chức và hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, có chiều sâu, thu hút nhiều hội viên, nhiều thế hệ và phát triển toàn diện. Các cuộc vận động góp quỹ từ thiện, tình thương, đền ơn đáp nghĩa phát triển mạnh mẽ như: Hội CCB xã Tam Phước, Phú Đức, Tân Thạch, Hữu Định, Sơn Hòa…Nhiều tấm gương tiêu biểu là cán bộ hội CCB được tôn vinh: Nguyễn Dân Thắng, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Văn Đông, Trần Phi Hổ…
Dịp này, Hội CCB tỉnh, huyện, UBND huyện đã khen tặng các cá nhân, tập thể hoàn thành và có nhiều đóng góp cho Hội. Xương Giang