Tổng kết 6 tháng đầu năm 2019 Phòng LĐTBXH huyện Hải Hậu cho biết: Trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định hiện có 395 Mẹ VNAH, 4.708 liệt sĩ, 2.145 thương binh, bệnh binh. Toàn huyện có 6.252 đối tượng NCC đang hưởng trợ cấp hằng tháng; 3.252 thân nhân gia đình liệt sĩ đang hưởng thờ cúng liệt sĩ.

Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, NCC được cấp ủy và chính quyền chú trọng. Phòng LĐTBXH phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ giải quyết kịp thời chế độ mai táng phí cho 109 đối tượng NCC, thân nhân NCC từ trần và 28 đối tượng thân nhân NCC đủ điều kiện hưởng chế độ tuất hàng tháng; 115 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  Thực hiện chế độ trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo đối với 83 trường hợp là con NCC đang học tại các trường công lập, 3.236 trường hợp thân nhân liệt sĩ được hưởng trợ cấp 1 lần thờ cúng liệt sĩ. Thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng, đến nay toàn huyện chi trả trợ cấp cho trên 30.000 đối tượng với số tiền trên 105 tỷ đồng, thực hiện nghiêm Pháp lệnh Ưu đãi NCC, chăm lo phụng dưỡng Bà mẹ VNAH, gia đình liệt sĩ neo đơn, xây dựng nhà tình nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn.

Các phong trào tình nghĩa, như: Xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng Mẹ VNAH, chăm sóc thương binh, bệnh binh được quan tâm, đẩy mạnh. Toàn huyện xây dựng trên 90 nhà tình nghĩa tặng các gia đình NCC; hỗ trợ sửa chữa nhà cho gần 30 gia đình đối tượng NCC có khó khăn về nhà ở; hỗ trợ NCC, thân nhân NCC có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất. Ngoài ra, huyện tích cực huy động lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang, tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ con em quê hương Hải Hậu và nâng cấp sửa chữa tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ.

Chí Đức