Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) đã có hướng dẫn cụ thể về việc đổi mã hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP với các đối tượng trong đó có Người có công (NCC).

Công văn 4996/BHXH-CSYT ngày 29-11-2018 và Công văn số 5219/BHXH-CSYT ngày 12-12-2018 của BHXH Việt Nam đã hướng dẫn BHXH các tỉnh thực hiện xác định cụ thể các đối tượng phải thực hiện đổi mã đối tượng, mã mức hưởng theo đúng quy định tại Luật BHYT và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Đối tượng là NCC với cách mạng được quy định tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, đối tượng là người tham gia kháng chiến quy định tại Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, có một số người tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp theo các quyết định số: 290/2005/QĐ-TTg ngày 1-11-2005, 188/2007/QĐ-TTg ngày 6-12-2007, 170/2008/QĐ-TTg ngày 18-12-2008, 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011, 49/2015/QĐ-TTg ngày 14-10-2015 và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 6-10-2017 của Thủ tướng Chính phủ được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến là thuộc đối tượng NCC với cách mạng.

Vì vậy, theo quy định tại Khoản 2, Điều 22 Luật BHYT, đối tượng Người tham gia kháng chiến đồng thời là NCC thì mức hưởng BHYT theo NCC với cách mạng (mã quyền lợi hưởng BHYT là 2).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Công văn 4996/BHXH-CSYT và Công văn 5219/BHXH-CSYT, để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT đối với NCC. Trường hợp đổi mức hưởng BHYT không đúng thì liên hệ với đối tượng để đổi lại thẻ BHYT cho đối tượng, thanh toán trực tiếp cho đối tượng phần chi phí khám chữa bệnh người bệnh đã phải nộp do bị chuyển đổi mức hưởng BHYT chưa đúng.

Quang Ly Ly