Đại tá Trần Ngọc Anh - Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn điều hành Hội thảo

Sáng 25-9, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn đã đồng tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên giới Thu-Đông  (1950-2020). Đại tá Trần Ngọc Anh - Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam điều hành Hội thảo.

Tại Hội thảo, Đại tá PGS, TS Nguyễn Văn Sáu giới thiệu mục đích, yêu cầu, quá trình chuẩn bị và những nội dung chính của Hội thảo; đồng chí Nông Phương Đông - Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lạng Sơn giới thiệu công tác chuẩn bị cho Hội thảo của Tỉnh ủy Lạng Sơn; Tiến sĩ Đinh Thị Mai – Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu định hướng tuyên truyền về Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950.

Đây là hội thảo cấp Quốc gia đầu tiên về Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950. Với chủ đề: “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950 – Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”, Hội thảo sẽ khẳng định và làm rõ: Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi của Chiến dịch; nghệ thuật chỉ đạo và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là tổ chức bảo đảm, phối hợp chiến đấu của các lực lượng để làm nên chiến thắng. Khẳng định và làm rõ chủ trương, quá trình chuẩn bị và thực hành kế hoạch tác chiến của ta trong Chiến dịch. Diễn biến, kết quả và nghệ thuật quân sự đặc sắc trong các trận đánh quan trọng, tạo bước chuyển căn bản của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Khẳng định tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng để vận dụng và phát huy trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân.

Hội thảo nhằm tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào và Nhân dân đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; tuyên truyền truyền thống, lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Sau 3 tháng triển khai, Ban Chỉ đạo Hội thảo đã nhận được 89 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư và một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo T.Ư; lãnh đạo và một số ban, ngành thuộc tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Phú Thọ, Lào Cai và Quảng Ninh; một số tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Ban Tổ chức Hội thảo đã tổng hợp các tham luận, biên soạn sách phục vụ Hội thảo.

Hội thảo sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lạng Sơn vào ngày 2-10-2020.

Vũ Quang Huy