Những năm trước, tình hình chấp hành luật lệ giao thông đường bộ không nghiêm, lại thêm hàng chục con nghiện từ nhiều nơi kéo về tiêm chích, thanh niên tụ tập đánh nhau gây thương tích, một số vụ tranh chấp đất đai khiếu kiện dài ngày. Nổi bật là xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương 14 người, thiệt hại 180 triệu đồng, trộm cắp xảy ra liên miên khiến người dân không an tâm sản xuất.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Hội CCB Việt Nam và Bộ Công an, lãnh đạo xã đã ra nghị quyết chuyên đề, giao cho công an phối hợp với Hội CCB làm nòng cốt vận động hội viên và nhân dân thực hiện Chương trình “ba giảm” (giảm phạm tội, giảm ma túy và giảm tai nạn giao thông). Các chi hội thôn bản đã tích cực tuyên truyền vận động, lồng ghép phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phân công hội viên có uy tín, có trình độ kinh nghiệm tham gia các tổ hòa giải, tổ an ninh, tổ tự quản. Đồng thời tổ chức hội kết hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xây dựng các quy ước, hương ước, nếp sống văn hóa, văn minh, đấu tranh xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép… Ở những vùng giáp ranh, các lực lượng xây dựng quy chế phối hợp giữ gìn an ninh trật tự. Hội CCB còn tham mưu cho chính quyền giải quyết tốt một số vụ việc, không để trở thành điểm nóng và bất ngờ xảy ra; kịp thời biểu dương những cách làm hay, việc làm tốt để nhân ra diện rộng…

Từ những biện pháp tích cực, thời gian qua, xã Phúc Sen đã giảm hẳn tội phạm và tệ nạn xã hội, không còn xảy ra tại nạn giao thông và không có tiếng pháo nổ trên địa bàn. Hội CCB được đi báo cáo điển hình tại Hội nghị tổng kết công tác an ninh trật tự của tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Linh Văn Phù, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hội CCB luôn luôn gương mẫu và đoàn kết, tích cực đổi mới phương pháp hoạt động, có nhiều thành tích xây dựng quê hương và trở thành lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã.

ĐOÀN MINH THANH