Hơn 60 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 400 hội viên sinh hoạt ở 15 tổ chức cơ sở Hội đã về dự. Đại biểu của Thường trực Tỉnh Hội Hà Tĩnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Hội CCB Khối doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh được thành lập vào tháng 11 năm 2010, từ chổ chỉ có 8 cơ sở Hội và 250 hội viên; sau gần 2 năm đi vào hoạt động Hội đã phát triển thêm được 7 tổ chức cơ sở Hội, kết nạp được 159 hội viên, vượt 80% kế hoạch đề ra, chiếm tỷ lệ tập hợp là 70%.. Năm 2011, có 8 tổ chức Hội CCB cơ sở được tỉnh Hội công nhận danh hiệu TSVM, có 1 tổ chức Hội đạt TSVM xuất sắc; 396 hội viên đạt danh hiệu “ CCB gương mẫu “ chiếm tỷ lệ 99,5%, 4 cá nhân được Tỉnh Hội tặng Bằng khen và giấy khen. Kết quả mà BCH lâm thời đánh giá khái quát trong 2 năm vừa qua: Cán bộ hội viên CCB khối doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy tốt bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, luôn chăm lo xây dựng và phát triển doanh nghiêp, chủ động phối hơp với lãnh đạo, Công đoàn, đoàn thanh niên các đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua. Đặc biệt là phong trào thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “, Phong trào chung tay xây dựng “ Nông thôn mới “, các phong trào “ Năng suất, chất lượng, tiết kiệm “ đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các đơn vi trong Đảng ủy Khối doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, đại hội lần thứ nhất Hội CCB khối doanh nghiệp đã bầu ra một BCH gồm 17 đồng chí, do đồng chí Trương Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối DN giữ chức Chủ tịch. Nghị quyết của Đại hội đề ra mục tiêu phương hướng và nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ mới với các nội dung sát thực, trong đó đặc biệt chú trọng quán triệt việc thực hiện Nghị quyết TW 4 của Đảng ( khóa XI ) về: “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay “, đặt ra cho các tổ chức Hội và hội viên CCB của khối cần phải nêu cao phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của Anh Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “, tiên phong gương mẫu trong mỗi việc làm, xây dựng Hội TSVM làm nòng cốt xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp vững mạnh toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp nhấn mạnh: Xây dựng bảo vệ Đảng là nhiệm vụ hàng đầu của Hội, trong nhiệm kỳ tới Cán bộ hội viên CCB càng phải phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, gương mẫu trong mỗi việc làm để xứng đáng là những tấm gương cho thế hệ trẻ học tập. Mỗi cơ quan, đơn vị, Hội CCB vững mạnh là cơ sở quan trọng lôi cuốn các tổ chức đoàn thể xây dựng và phát triển doanh nghiệp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khôi doanh nghiệp Hà Tĩnh.

Lê Anh Thi