Tại buổi họp báo, đại diện Ban tổ chức Hội thảo cho biết, Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông 1947 là một trong những sự kiện quan trọng trong 30 năm tiến hành chiến tranh cách mạng giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đặc biệt, với những thắng lợi của chiến dịch, quân và dân ta đã vượt qua giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, tạo tiền đề để đi đến thắng lợi cuối cùng. Đánh giá tầm quan trọng của chiến thắng này, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947 - Giá trị lịch sử và hiện thực”.
Trong nhiều năm qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu của các cá nhân, tập thể trong và ngoài quân đội đề cập chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947 với những phương pháp và cách tiếp cận khác nhau. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đó, Hội thảo sẽ cung cấp một số tư liệu mới, tương đối toàn diện về bản lĩnh, trí tuệ của Trung ương Đảng mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận vào 3 nội dung chính gồm: 1. Đánh giá và làm rõ tính sáng tạo trong chỉ đạo chiến lược của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy - nhân tố quyết định để giành thắng lợi trong Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947. 2. Sự chỉ đạo của Tổng Quân ủy, Bộ Tổng tư lệnh và Bộ Chỉ huy chiến dịch; về công tác chuẩn bị, tổ chức thực hành chiến dịch; về nghệ thuật quân sự, về sự phối hợp tác chiến hiệu quả của lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc Việt Bắc. 3. Nghiên cứu đánh giá khách quan, sâu sắc vị trí, tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Việt Bắc – Thu Đông 1947, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Ban tổ chức cho biết, Hội thảo đã nhận được 84 bài viết chất lượng của các chuyên gia, các nhà khoa học uy tín trong và ngoài quân đội. Đặc biệt, một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, tướng lĩnh, chỉ huy quân đội qua các thời kỳ đã cung cấp thêm tư liệu với nhãn quan chính trị và tư duy mới về nghệ thuật quân sự của Việt Nam trong Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947.
Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 2-10-2017, tại tỉnh Bắc Kạn.

PV