Ban Tổ chức thông tin Hội thảo Khoa học với chủ đề “Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972 nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển” tại Họp báo.

Nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị; 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị; 50 năm Quảng Trị xây dựng, đổi mới và phát triển (1972-2022), ngày 19-4 Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Họp báo giới thiệu Hội thảo Khoa học với chủ đề “Giải phóng Quảng Trị và chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972 nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển”.

Mục đích của Hội thảo nhằm khẳng định và làm rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của T.Ư Đảng và Quân ủy T.Ư trong việc mở Chiến dịch tiến công Trị - Thiên và quyết tâm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng trị trong 81 ngày đêm, góp phần vào thắng lợi to lớn của cuộc tiến công chiến lược năm 1972, buộc Đế quốc Mỹ và Ngụy quyền Sài Gòn phải kí Hiệp định Pari với những điều kiện có lợi cho ta, đưa cách mạng miền Nam tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn; những bài học kinh nghiệm, lịch sử quý giá về sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đảng, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng trong chiến đấu bảo vệ Thành cổ, giải phóng Quảng Trị; tôn vinh cuộc chiến đấu kiên cường, bất khuất và những hy sinh đóng góp của Quân và dân ta trên chiến trường Quảng Trị; tri ân các anh hung liệt sĩ, đồng bào và nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng quân dân cả nước đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc…

Đại diện Tỉnh ủy Quảng Trị thông tin tại Họp báo.

Hội thảo tập trung vào các nội dung: Làm rõ bối cảnh lịch sử, âm mưu, thủ đoạn của Mỹ - Ngụy hòng củng cố tuyến phòng thủ vòng ngoài, bám trụ địa bàn chiến lược, tạo ưu thế về quân sự để giành lợi thế trên bàn đàm phán; chủ trương của T.Ư Đảng và Quân ủy T.Ư trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo thế trận, tổ chức đánh - đàm và mở hướng tiến công chủ yếu Trị - Thiên, giành và giữ địa bàn chiến lược Quảng Trị năm 1972; quá trình chuẩn bị, tổ chức lực lượng, tiến hành Chiến dịch Trị - Thiên và cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị cùng những địa bàn khác của Quảng Trị năm 1972; kết quả, tác động của chiến dịch tiến công Trị - Thiên vào cuộc chiến đấu bảo vệ vùng giải phóng Quảng Trị đối với việc ký kết Hiệp định Pari năm 1973...

Theo Ban tổ chức, Hội thảo sẽ diễn ra ngày 29-4-2022, được tổ chức trực tuyến tại 15 điểm cầu, điểm cầu chính tại tỉnh Quảng Trị, với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu.

Vũ Minh