Trung tướng PGS, TS Trần Việt Khoa - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng chủ trì hội thảo.

Ngày 16-4 tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Trung tướng PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng chủ trì hội thảo; tham dự hội thảo có Trung tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng; đại biểu là các tướng lĩnh và lãnh đạo các quân khu, quân đoàn, học viện, nhà trường…

Cách đây 65 năm, ngày 13-3-1954, trên chiến trường Tây Bắc, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Quân ủy; Bộ Tư lệnh chiến dịch đã phát lệnh nổ tiếng súng tiến công Cụm cứ điểm Him Lam mở đầu Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trải qua 56 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường gian khổ, chiến dịch đã kết thúc toàn thắng. Chiến dịch Điện Biên Phủ góp phần quyết định kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ và thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Hội thảo góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh kiên cường, anh dũng của dân tộc ta; phát triển đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; nâng cao nhận thức, năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên, học viên ở Học viện Quốc phòng.

Tại Hội thảo đã có 30 báo cáo, tham luận của các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học… Nội dung các tham luận đã phân tích luận giải khá đầy đủ và toàn diện mọi mặt của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; khẳng định chủ trương, đường lối lãnh đạo đúng đắn, tầm nhìn và tài thao lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; nghệ thuật chọn hướng và thời cơ tiến hành chiến dịch quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, các tham luận tại hội thảo cũng tập trung phân tích quá trình hình thành, phát triển liên minh chiến đấu Việt Nam, Lào và Campuchia; sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào phản đối chiến tranh của Pháp ở Việt Nam và Đông Dương, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Các tham luận tại hội thảo cũng khẳng định và làm sáng tỏ tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử, những bài học kinh nghiệm của chiến thắng Điện Biên Phủ, sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó vào nghiên cứu khoa học, huấn luyện- đào tạo và công tác ở Học viện Quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Kết luận hội thảo, Trung tướng Trần Việt Khoa khẳng định, chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa hết sức to lớn, lần đầu tiên Quân đội nhân dân Việt Nam của một nước thuộc địa ở châu Á đã đánh thắng quân đội của một cường quốc châu Âu bằng sức mạnh quân sự. Thắng lợi của Quân đội nhân dân Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ còn được xem là một thảm họa đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của nước Pháp trong nỗ lực tái gây dựng thuộc địa ở Đông Dương nói riêng và đế quốc thực dân của mình nói chung sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, qua đó chấm dứt thời đại hơn 4 thế kỷ của chủ nghĩa thực dân kiểu cổ điển trên thế giới.

Chủ đề quan trọng tại hội thảo đã được nhiều đại biểu tham luận, tập trung luận giải sâu sắc về phương thức tác chiến chiến lược, sự vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân Việt Nam, nghệ thuật giành và giữ quyền chủ động tác chiến, nghệ thuật xác định cách đánh trong từng trận chiến đấu của các đợt tiến công, nghệ thuật chuyển hóa thế trận trong chiến dịch Điện Biên Phủ; vai trò của lực lượng vũ trang Liên khu Việt Bắc của quân và dân Tây Bắc, cùng quân và dân cả nước phối hợp với các mặt trận nhằm căng kéo địch, tiêu hao, tiêu diệt địch góp phần vào thắng lợi của chiến dịch.

“Cuộc hội thảo khoa học góp phần phản ánh tầm vóc cực kỳ quan trọng của chiến dịch quyết chiến chiến lược, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đây thực sự là những đóng góp rất quan trọng, thiết thực trong công tác nghiên cứu khoa học, huấn luyện – đào tạo ở Học viện Quốc phòng; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức độc lập, tự chủ, tự lực tự cường của dân tộc cho cán bộ, giảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên và Hạ sĩ quan, chiến sĩ trong toàn học viện…”, Trung tướng Trần Việt Khoa khẳng định.

ĐÔNG TUÂN