Hội nghị Thường vụ BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam quý I-2010 diễn ra trong hai ngày 5 và 6-4-2010 tại T.Ư Hội CCB Việt Nam. Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Trần Hanh chủ trì Hội nghị (ảnh).

Hội nghị đã nghe các Báo cáo kết quả công tác quý I, quán triệt thực hiện kết luận của Ban Bí thư về tổng kết Nghị quyết 09, thông báo quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và T.Ư Hội CCB Việt Nam; báo cáo một số vấn đề công tác về thi đua năm 2009; quán triệt thỏa thuận giữa Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam với Bộ Chính trị Đảng NDCM Lào và với Ban thường vụ T.Ư Đảng Nhân dân Cam-pu-chia; báo cáo chuyên đề kinh tế “CCB Việt Nam tham gia phát triển kinh tế nâng cao đời sống CCB trong thời ký đất nước hội nhập kinh tế thế giới”…

Các Ủy viên Thường vụ khẳng định việc thực hiện thắng lợi kế hoạch quý II có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ cả năm 2010. Trên cơ sở đó, hội nghị đã đề ra trọng tâm công tác trong quý II, trong đó chú trọng việc động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia vào các nhiệm vụ của đất nước, nhất là nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, hướng vào tuyên truyền, tham gia Đại hội Đảng và bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp; tổ chức quán triệt và triển khai kết luận 66-KL/TƯ của Ban Bí thư T.Ư về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”…

Hội nghị cũng thông qua Báo cáo dự thảo Nghị quyết Hội nghị Thường vụ BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam.

Tin và ảnh: PV