Lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam tại Hội nghị tham vấn trực tuyến với lãnh đạo Liên đoàn CCB Xinh-ga-po.

Sáng ngày 6-10-2020, tại Trụ sở Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng đã diễn ra Hội nghị tham vấn trực tuyến giữa Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam với lãnh đạo Liên đoàn CCB  các lực lượng vũ trang Xinh-ga-po (Liên đoàn CCB Xinh-ga-po) về Đại hội Liên đoàn CCB các nước Đông Nam Á lần thứ 20 (VECONAC.20). Đại diện Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam có Thượng tướng Chủ tịch Hội - Nguyễn Văn Được, Trung tướng Phó chủ tịch Nguyễn Song Phi và đại diện Ban Tuyên giáo, Đối ngoại, Tài chính, Văn phòng, Báo CCB Việt Nam… Đại diện Liên đoàn CCB Xinh-ga-po có Thiếu tướng Chủ tịch Liên đoàn Uyn-xơn Tô Bi Chu, Đại tá Phó chủ tịch Lau Ki Sông, Thư ký danh dự Xuy Bun Chai… Hội nghị bàn một số vấn đề chuẩn bị cho Đại hội VECONAC.20.

Thay mặt Thường trực Hội CCB Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Được thông báo: Trên cương vị Chủ tịch luân phiên VECONAC.20, Hội CCB Việt Nam đã chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch Hội nghị nhóm làm việc, Đại hội VECONAC.20 và Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập VECONAC theo hình thức trực tiếp, nhưng do đại dịch Covid19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới và khu vực, nên Lãnh đạo Nhà nước Việt Nam đã đồng ý chủ trương tổ chức Đại hội bằng hình thức trực tuyến. Hội CCB Việt Nam đã xây dựng kế hoạch Hội nghị Nhóm làm việc và Đại hội VECONAC.20 bằng hình thức trực tuyến. Để Hội nghị Nhóm làm việc và Đại hội VECONAC.20 có sự đồng thuận cao, đạt kết quả, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam tranh thủ ý kiến tham vấn của Lãnh đạo Liên đoàn CCB Xinh-ga-po.

Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam làm việc với Chỉ huy Cục Đối ngoại về công tác chuẩn bị, bảo đảm cho Đại hội VECONAC.20

Thiếu tướng Uyn-xơn Tô Bi Chu trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Hội CCB Việt Nam với tinh thần trọng thị đã mời lãnh đạo Liên đoàn CCB Xinh-ga-po dự hội nghị tham vấn; ủng hộ đề xuất của Chủ tịch VECONAC.20 tổ chức Hội nghị Nhóm làm việc và Đại hội VECONAC.20 bằng hình thức trực tuyến; nhất trí cơ bản về chương trình và nội dung Đại hội; đồng thời sẵn sàng giúp hỗ trợ chỉnh lý, hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội bằng tiếng Anh. Chủ tịch Liên đoàn CCB Xinh-ga-po tin tưởng Hội CCB Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch VECONAC.20 và tổ chức thành công Đại hội VECONAC.20.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng thông báo, tiếp sau hội nghị lần này, vào ngày 15-10-2020, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị tham vấn với Chủ tịch Hội CCB Thái Lan - đơn vị nhận trọng trách Chủ tịch VECONC.21.

Cùng ngày 6-10-2020, tại Trụ sở Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Nguyễn Văn Được, Phó chủ tịch Nguyễn Song Phi và các thành viên dự Hội nghị tham vấn đã làm việc với Chỉ huy Cục Đối ngoại về công tác chuẩn bị, bảo đảm cho Đại hội VECONAC.20. Trung tướng Vũ Chiến Thắng - Cục trưởng Cục Đối ngoại thông báo Cục đang triển khai chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phối hợp cùng một số cơ quan của Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm cho Đại hội VECONAC.20. Mọi phần việc chuẩn bị, từ hạ tầng kỹ thuật đến công tác lễ tân, bảo đảm an ninh… đang được chuẩn bị tích cực, chu đáo, góp phần bảo đảm cho Đại hội thành công tốt đẹp.  

Tin và ảnh: Hưng Nguyễn