Từ ngày 28-4 đến 1-5, Đoàn cán bộ Hội CCB Việt Nam do đồng chí Lê Văn Cầu - Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hội làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Nhóm làm việc VECONAC lần thứ 5 tại Xinhgapo. Tham dự Hội nghị có đại biểu của 10 nước thành viên VECONAC. Ba đoàn gồm Malaixia, Xinhgapo và Việt Nam có đại biểu doanh nhân tham gia để tìm hiểu nội dung hợp tác giữa các doanh nghiệp VECONAC.

Hội nghị Nhóm làm việc VECONAC lần thứ 5 nhằm chuẩn bị nội dung, chương trình cho Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 36 và Đại hội VECONAC lần thứ 23 do Liên đoàn CCB các Lực lượng vũ trang Xinhgapo - Chủ tịch VECONAC tổ chức vào tháng 7-2024 tại Xinhgapo.

Hội nghị thảo luận các nghị quyết trình Hội nghị BCH lần thứ 36 và Đại hội VECONAC lần thứ 23 xem xét thông qua, gồm 9 dự thảo nghị quyết về: Tổ chức chào xã giao Tổng Thư ký ASEAN tại Giacácta; sáng tác ca khúc VECONAC; hệ thống hóa việc trao tặng Huy chương danh dự VECONAC; trao tặng Bằng khen VECONAC cho CCB có đóng góp tích cực cho VECONAC; nâng cấp trang mạng VECONAC; tăng cường chia sẻ công tác giáo dục và kiến thức cả song phương và đa phương giữa các thành viên VECONAC; tăng cường tính bền vững tài chính của VECONAC; khen thưởng Thái Lan tổ chức thành công các hội nghị và Đại hội VECONAC lần thứ 21 tại Thái Lan và đề xuất khen thưởng Philippin tổ chức thành công các hội nghị và Đại hội VECONAC lần thứ 22 tại Philippin; thiết lập Sàn giao dịch thương mại điện tử VECONAC và tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp VECONAC.

Hội nghị đề nghị Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam tổ chức một hội nghị vào tháng 10-2024 tại Hà Nội để doanh nghiệp các nước thành viên VECONAC gặp gỡ trao đổi trực tiếp sau khi Đại hội VECONAC thông qua nghị quyết này vào tháng 7-2024.

Thống nhất đề nghị thời gian, địa điểm tổ chức, Chương trình Hội nghị BCH lần thứ 36 và Đại hội VECONAC-23 từ ngày 24 đến 28-7-2024 tại Xinhgapo.

Hội nghị diễn ra theo đúng chương trình và đạt kết quả tốt. Đoàn Việt Nam tham gia tích cực các nội dung chương trình của Hội nghị, đóng góp ý kiến giúp Hội nghị Nhóm làm việc VECONAC lần thứ 5 thành công tốt đẹp.

PV