Thượng tướng Phạm Hồng Hương – Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị

Sáng 21-4, Hội nghị giao ban công tác Hội CCB Việt Nam khối các cơ quan Bộ, ngành Trung ương Hội CCB Việt Nam (khối 487) được tổ chức tại T.P Hà Nội. Thượng tướng Phạm Hồng Hương – Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan Bộ, ngành khối 487.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Phạm Hồng Hương nêu rõ: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thực hiện nhiệm vụ của các cấp hội trong tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, tổ chức hội ở các cơ quan khối 487 tiếp tục thực hiện, sắp xếp lại tổ chức do hội viên ngày càng giảm. Nắm vững chủ trương, nhiệm vụ trong năm 2021 đã đề ra, các tổ chức hội khối 487 tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả chính như sau. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, số tổ chức hội trực thuộc Trung ương cơ bản giữ nguyên về số lượng (47 tổ chức hội), do số lượng hội viên không đủ điều kiện lập tổ chức hội, nên Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam đã quyết định giải thể Hội CCB khối doanh nghiệp Trung ương; quyết định thành lập mới tổ chức Hội CCB Hội Luật gia Việt Nam. Tổ chức hội câp trên cơ sở hiện có 6, cấp có sở 74, chi hội 170. Tổng số hội viên hiện có 5.581 đồng chí; có 5 tổ chức hội giảm trên 50% hội viên, 1 tổ chức hội giảm 96% hội viên; số hội viên giảm do nghỉ chế độ, chuyển về sinh hoạt tại các cơ sở hội ở địa phương. Do số lượng hội viên giảm, các tổ chức hội đã kịp thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức lại các chi hội, cơ sở hội, bảo đảm hoạt động của hội được liên tục theo quy định của Điều lệ hội. Kết nạp hội viên mới 21 đồng chí (Hội CCB tập đoàn Dầu khí, hội CCB Thông tấn xã Việt Nam).

Trong thời gian qua khối 487 đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của Hệ thống Chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các tổ chức hội trong khối 487 chịu sự tác động của đề án về tinh giảm tổ chức, biên chế của cơ quan, đơn vị. Cán bộ hội và hội viên CCB đã thể hiện sự nhất trí cao, chủ động tham mưu với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình về kiện toàn tổ chức Hội CCB trong cơ quan, tiếp tục tổ chức các hoạt động của hội trong đơn vị phù hợp với tình hình mới, góp phần thực hiện nhiệm vị chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, thảo luận, Phó Chủ tịch Phạm Hồng Hương nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. trong đó trọng tâm là đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII vào tháng 12-2022 nên các tổ chức hội khối 487 cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức đại hội nhiệm kỳ các tổ chức hội, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Thời gian đại hội của các tổ chức hội trong khối 487 hoàn thành trước ngày 30-9-2022. Thường trực T.Ư Hội thông qua kế hoạch, báo cáo chính trị, đề án nhân sự BCH khóa mới, nhân sự đại biểu đi dự đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII của các đơn vị trong khối trước ngày 30-7-2022.

Chủ động kiện toàn tổ chức, cán bộ hội ở các cấp, bám sát tiêu chí, tiêu chuẩn theo hướng dẫn số 107/HD-CCB của T.Ư Hội để làm công tác nhân sự cán bộ hội; rà soát tình hình tổ chức hội trong cơ quan để kịp thời sắp xếp lại cho phù hợp. Duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt, hoạt động của các cụm công tác, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ hộ. Xây dựng nội dung, chương trình công tác thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở hội, chi hội.

Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong dịp lễ, tết, ngày truyền thống, 75 năm ngày thương binh liệt sỹ. Vận động các nguồn lực, đẩy mạnh phong trào giúp đỡ hội viên khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan động viên hội viên CCB rèn luyện, giữ gìn tốt bản chất Bộ đội Cụ Hồ trên các cương vị công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao. Vận động hội viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB Việt Nam. Duy trì thực hiện có nề nếp chế độ báo cáo, thông tin tình hình giữa tổ chức hội với T.Ư Hội, chấp hành quy định của BCH T.Ư Hội .

Võ Hóa