Thượng tướng Nguyễn Văn Được tiếp Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương

Sáng ngày 21-4-2022, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác tới thăm và làm việc với T.Ư Hội CCB Việt Nam. Tham dự buổi thăm và làm việc có đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ đơn vị Ban Dân vận Trung ương. Đón tiếp Đoàn công tác, Trung ương Hội CCB Việt Nam có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội; đại diện lãnh đạo các ban trực thuộc T.Ư Hội.

Trung tướng Khuất Việt Dũng báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Hội CCB Việt Nam, kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Hội và một số vấn đề bất cập còn tồn tại trong công tác Hội tại cơ sở.

Hiện nay, hệ thống tổ chức Hội được thành lập hoàn chỉnh ở 4 cấp: Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; cấp cơ sở ở xã, phường, thị trấn và ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; riêng ở khối cơ quan, ban, Bộ, ngành Trung ương đã có 47 tổ chức Hội trực thuộc Trung ương Hội. Toàn Hội có 14.556 tổ chức cơ sở Hội, trong đó 100% xã, phường, thị trấn đều có tổ chức cơ sở Hội (hầu hết các thôn, xóm, bản, tổ dân phố đều có chi hội hoặc hội viên) với hơn 3 triệu hội viên (trong đó 81% hội viên là CCB; 19% hội viên là Cựu quân nhân).

Với vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp Hội vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định ở cơ sở; đấu tranh chống những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chống âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chống tham nhũng, lãng phí; tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả với nhiều tấm gương tiêu biểu và cách làm hay được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp. Các cấp Hội CCB Việt Nam tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia bầu cử, có 182.672 cán bộ, hội viên CCB tham gia các ban bầu cử, tổ bầu cử và các hoạt động tuyên truyền, giữ gìn an ninh chính trị tại các khu vực bỏ phiếu. Đặc biệt cấp xã phường, vai trò của CCB trong tổ bầu cử đã góp phần tạo sự đồng thuận cao trong giới thiệu đại biểu. Toàn Hội 50.553 đồng chí trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (trong đó: trúng cử Đại biểu Quốc hội 3 đồng chí; HĐND cấp tỉnh, thành phố 149 đồng chí; cấp quận, huyện, thị xã 1.638 đồng chí; cấp xã, phường, thị trấn 48.763 đồng chí).

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 6-5-2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, năm 2022 cũng là năm Hội tiến hành công tác chuẩn bị đại hội. Các kịch bản, đề án tổ chức đại hội được đánh giá cao.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với vai trò Chủ tịch luân phiên Hiệp hội CCB các nước Đông Nam Á (VECONAC), Hội tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành và Đại hội Liên đoàn CCB các nước Đông Nam Á (VECONAC) lần thứ XXI bằng hình thức trực tuyến theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, được các thành viên Liên đoàn đánh giá cao.

Toàn Hội tiến hành tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi (giai đoạn 2016-2021)”, qua đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để đưa phong trào đi vào chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Toàn hội có hơn 8.000 doanh nghiệp, tổ hợp tác do CCB làm chủ ở nhiều lĩnh vực, điển hình như Công ty may Việt Tiến với quy mô gần 30 nghìn công nhân viên. Tuy tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng không có doanh nghiệp CCB bị phá sản, không có doanh nghiệp nào sai phạm, đóng thuế đúng quy định, ngoài ra cò giúp đỡ các đối tượng chính sách, người nghèo, ủng hộ các quỹ phòng, chống Covid-19, tiêu biểu là đồng chí Lê Văn Kiểm - Ủy viên Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã ủng hộ hơn 200 tỷ đồng.

Quán triệt Thông tư số 03/2020/TT-BLDTBXH, ngày 25-2-2020 của Bộ LĐTBXH, Thường trực T.Ư Hội ban hành Hướng dẫn số 97/HD-CCB ngày 18-1-2021 về thực hiện chế độ chính sách đối với CCB, đặc biệt là việc đổi thẻ BHYT được hội viên, CCB và các tổ chức Hội đánh gia cao.

Qua phong trào “Vận động CCB cung cấp thông tin, đi tìm đồng đội”, toàn Hội cung cấp được 4.155 thông tin có nơi an táng liệt sĩ; tham gia 335 đợt quy tập; phối hợp tìm kiếm, quy tập được 595 hài cốt liệt sĩ ngoài nghĩa trang.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp Hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động có nền nếp và đạt hiệu quả tốt, nhất là trong phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tổ chức giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với CCB và Hội CCB ở một số địa phương. Ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 4.377 tổ chức Hội và 13.779 hội viên; giám sát 23.608 tổ chức Hội và 209.935 hội viên.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tới hiện tượng ở một số địa phương sử dụng công chức dôi dư chuyển sang làm Chủ tịch Hội CCB cấp xã, phường. Tuy là hội viên của Hội CCB Việt Nam, nhưng họ chỉ là hạ sĩ quan, binh sĩ, trong khi tại địa phương còn nhiều CCB có cấp bậc quân hàm cao hơn, có sức khỏe, có nhiệt huyết tham gia công tác Hội. Hiện nay, Hội CCB các cấp tham gia rất nhiều hoạt động của địa phương, nhưng biên chế còn eo hẹp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Hội CCB Việt Nam trong thời gian qua. Năm 2022, T.Ư Hội CCB Việt Nam cần tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Hội CCB các cấp và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn có nguy cơ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đồng chí nhận xét chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của Hội CCB hiệu quả và sát hợp hơn với tình hình thực tế.

Đối với những kiến nghị của Hội trong việc thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhận định đây là những kiến nghị đúng và trúng. Trong thời gian tới, Ban Dân vận sẽ tham mưu để Ban Bí thư có chỉ đạo kịp thời khắc phục những vướng mắc của Hội CCB Việt Nam, phù hợp với tính đặc thù của Hội.

Đồng chí yêu cầu Hội tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động quần chúng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và nhân dân; truyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

THANH HƯƠNG