Đến dự hội nghị có Thiếu tướng Đoàn Kiểu, Phó Tư lệnh QK5. Trung tướng Phùng khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội CCBVN dự và chủ trì hội nghị.
Năm 2013, công tác tuyên giáo trong toàn Hội được triển khai toàn diện, đồng bộ, hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra, đáp ứng các nhiệm vụ đột xuất, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Năm 2014, trước tình hình, nhiệm vụ mới, trong hơn 4 tháng qua, toàn Hội đã có nhiều nổ lực, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện biên Phủ; phối hợp Bộ Công an tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01, ký chương trinh phối hợp mới…Đặc biệt, cuộc thi viết “ Ký ức Điện Biên “ đã nhận trên 1800 bài tham gia, tổ chức cho 60 CCB và TNXP gặp măt lãnh đạo Đảng , Nhà nước, đưa 60 CCB lên Điện Biên dự Lễ mitting cấp Nhà nước, tái bản 1.500 cuốn “ Âm vang Điện Biên”, biên tập, xuất bản 2000 cuốn “Ký ức Điện Biên”. Từ nay đến cuối năm, công tác tuyên giáo trong toàn Hội tập trung vào 7 nhiệm vụ chính: Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, chính trị hội viên, dư luận xã hội, nhất là trong tinh hình hiện nay khi Trung Quốc ngang nhiên hạ đăt giàn khoan trái phép trong thềm lục địa va vùng đặc quyền kinh tế của VN, đẩy mạnh công tác giáo dục chinh trị, tư tưởng, xây dựng các cấp Hội và hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, tạo đồng thuận trong nhận thức, hành động, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toan Hội. Tổ chức thành công Đại hội thi đua “ CCB gương mẫu” các cấp, tiên tới Đại hội thi đua yêu nước toàn Hội lần thứ 5 gắn với kỷ niệm 25 năm ngày thành lâp Hội, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng,khí thế sôi nỗi, xây dựng Hội TSVM, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ theo phân cấp, đẩy mạnh phong trào thi đua “ CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, thường xuyên chú trọng giữa thi đua và khen thưởng, nhân rộng điển hinh tiên tiến. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công các hội thảo, hội nghị, giao lưu trong phong trào bảo vệ ANTQ và 4 chương trình mục tiêu quốc gia khu vực các tinh nam Trung bộ và Tây nguyên; phối hợp Tổng Cục chính trị và các đơn vị quân đội tổ chức các hoat động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội, 25 năm ngày thành lập Hội CCBVN; nâng cao chất lượng ấn phẩm “ Thông tin CCB”.
Tại hội nghị, Trung ương Hội CCBVN đã tặng bằng khen cho 12 Hội CCB các tinh, thành phố đã có thành tích trong quản lý, sử dụng “ Thông tin CCB”.

Nguyễn Phát